Trường THCS Hồ Tùng Mậu
Trường THCS Hồ Tùng Mậu
Trường THCS Hồ Tùng Mậu
Trường THCS Hồ Tùng Mậu
Chào mừng các bạn đến thăm trang thông tin điện tử trường THCS Hồ Tùng Mậu - huyện Buôn Đôn - tỉnh Đăk Lăk
03:53 ICT Thứ ba, 30/11/2021

THÔNG TIN CHÍNH

TRA TỪ ĐIỂN

LIÊN KẾT

Bộ GD&ĐT
Tài nguyện Bộ GD&ĐT
Thanh tra Bộ GD&ĐT
Sở GD&ĐT Đăk Lăk
Thư viện Giáo trình ĐT
Phòng GD&ĐT Buôn Đôn
Quán lý nhà trường
Phần mềm PCGD_CMC

LIÊN KẾT - HỌC LIỆU

 

 

Quang cao giua trang

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2015-2020

Thứ tư - 10/03/2021 10:01
Mô tả sự tiến bộ của nhà trường.
PHÒNG GD&ĐT BUÔN ĐÔN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TR. THCS HỒ TÙNG MẬU                         Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
 
KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG THCS HỒ TÙNG MẬU
1GIAI ĐOẠN  2015 – 2020    
                                                               EaWer, ngày 6 thág 9 năm 2016
 
PHẦN I.  MỞ ĐẦU
       Tháng 9 năm 2003 theo Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày26/06/2003 của Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn trường được thành lập với tên gọi Trường THCS Hồ Tùng Mậu. Năm học đầu tiên, trường có 22 lớp với 720 học sinh và 54 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Sau 14 năm xây dựng và phát triển hiện nay trường có 773 học sinh và 59 CB-GV-NV, trong đó có 59 cán bộ, giáo viên là đại học; 100 % GV đạt chuẩn và trên chuẩn. Khuôn viên của trường rộng 12.492,3m2 xây dựng  hợp lý có 02 dãy nhà cao tầng, một dãy nhà hiệu bộ và phòng bộ môn đủ đáp ứng cho các hoạt động học tập văn hóa, sinh hoạt đoàn thể.
       Suốt chặng đường 14 năm xây dựng và trưởng thành với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của UBND xã Ea Wer, Phòng GD&ĐT huyện Buôn Đôn GV và HS của trường đã gặt hái được nhiều thành tích đáng tự hào, nhiều GV đạt giải trong các kỳ thi chọn GV dạy giỏi huyện, tỉnh, nhiều năm trường có HS đạt giải cao trong các kỳ thi HS giỏi của tỉnh, quốc gia. Đặc biệt là môn Toán, Tiếng Anh.
       Nhà trường rất quan tâm giáo dục toàn diện cho học sinh. Các em trường THCS Hồ Tùng Mậu không chỉ học giỏi mà còn tham gia các phong trào TDTT rất sôi nổi. Nhà trường có 24 lượt giáo viên giỏi cấp huyện, trong đó có 10 giáo viên  được công nhận giáo viên giỏi cấp tỉnh.
       Chi bộ của nhà trường từ năm 2003 đến nay liên tục đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh có thành tích tiêu biểu được tặng giấy khen của Huyện ủy Buôn Đôn.
       Công đoàn nhà trường nhiều năm liền được công nhận Công đoàn vững mạnh Xuất sắc được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen
       Hoạt động Đoàn thanh niên của trường sôi nổi, rộng khắp, thiết thực, bổ ích có nhiều sáng tạo trong phong trào văn nghệ, thể thao của huyện nhà, luôn là lá cờ đầu trong phong trào này của huyện.
       Trong suốt 14 năm qua, nhà trường luôn là điểm sáng của phong trào giáo dục huyện Buôn Đôn nói riêng và tỉnh ĐăkLăk nói chung, đã có nhiều đóng góp xuất sắc cho phong trào giáo dục – đào tạo huyện Buôn Đôn, một vùng đất Tây Nguyên ven sông Sê rê pốc, xứng danh với tên tuổi của nhà yêu nước Hồ Tùng Mậu mà mái trường đã mang tên. Giai đoạn tới, nhà trường sẽ vững vàng tiến bước trên con đường giáo dục, trở thành cái nôi đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, chất lượng dạy học ngày một nâng cao, có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài của xã nhà, góp phần xây dựng quê hương đất nước, đáp ứng những yêu cầu trước mắt và lâu dài về chiến lược con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
         Kế hoạch “Chiến lược phát triển giáo dục trường THCS Hồ Tùng Mậu giai đoạn 2015 - 2020” nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của nhà trường, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, của quê hương trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.
 
PHẦN II.  NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHIẾN LƯỢC
I. TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG:
1. Phân tích môi trường (SWOT):
          1.1. Đặc điểm tình hình:
          1.1.1 Môi trường bên trong (Thầy, Trò, cơ sở vật chất, thiết bị, Quản lý...)
* Tình hình thực tế:
a. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên:
- Tổng số CB-GV-NV : 59 người; trong đó:
+ CBQL : 03 người ;
+ Nhân viên: 06 người;
+ Giáo viên: 49 giáo viên được chia làm 5 tổ
Tổ TS người GVG tỉnh GVG huyện GVG trường Chưa đạt Ghi chú
Toán Lý 15 02 04 02    
Văn 08 01 06 01    
Hóa sinh 09 02 04 02    
Sử Địa 12 05 05   02  
Anh văn 08 0 05 01 01  
          b. Học sinh:
          - Tổng số: 773       Nữ: 441   Dân tộc: 289           Nữ dân tộc: 165   Gồm 4 khối:
          + Khối 6:
- Số lớp: 07
- Tổng số: 236          Nữ: 125  Dân tộc: 104   Nữ dân tộc: 54
+ Khối 7:
- Số lớp: 06
- Tổng số:197          Nữ:106     Dân tộc: 65    Nữ dân tộc: 39
+ Khối 8:
- Số lớp: 05
- Tổng số: 141          Nữ: 80     Dân tộc:55     Nữ dân tộc: 35
+ Khối 9:
- Số lớp: 06
- Tổng số: 199          Nữ:104    Dân tộc: 66              Nữ dân tộc: 39
c.  Chất lượng giáo dục năm qua:
TT Lớp TSHS Hạnh kiểm Học lực Đạt giải qua các hội thi
Tốt Khá TB Giỏi Khá TB-y Q.gia Tỉnh Huyện
1 6A 34 27 7 0 5 3 17-7   1 1
2 6B 34 29 5 0 10 7 14-3     2
3 6C 34 31 3 0 8 9 15-2   2 2
4 6D 32 19 13 0 1 8 20-4     2
5 6E 34 18 16 0 0 7 23-4      
6 6G 34 30 4 0 3 7 16-4   2  
7 6H 33 29 4 0 3 10 16-4      
Khối 6 236 182 54 0 30 51 127-28   5 7
8 7A 32 28 4 0 3 10 16-3   2 3
9 7B 32 22 10 0 7 6 12-7   5 1
10 7C 32 30 2 0 10 7 13-2   1 2
11 7D 33 25 8 0 4 9 12-8     2
12 7E 32 22 8 2 1 13 13-5      
13 7G 36 32 3 1 8 9 15-4   1 6
Khối 7 197 159 35 3 33 54 81-29   9 14
14 8A 28 13 15 0 3 5 10-10   2 1
15 8B 29 21 8 0 2 6 16-5      
16 8C 27 18 9 0 0 7 16-4   1 1
17 8D 32 25 7 0 6 9 10-7   1 1
18 8E 25 15 7 3 5 4 13-3   8 2
Khối 8 141 92 47 3 16 31 65-29   12 5
19 9A 31 29 2 0 3 8 20   1 3
20 9B 33 29 4 0 3 11 19     5
21 9C 33 28 5 0 2 10 21     5
22 9D 35 30 5 0 6 9 20   3 6
23 9E 35 30 5 1 4 6 25   2 4
24 9G 32 28 3 0 6 6 20   6 9
 
Chính những thành tích trên đã khẳng định vị trí trường THCS Hồ Tùng Mậu là một trong những trường THCS Tiên tiến trong ngành giáo dục huyện, được học sinh và phụ huynh học sinh tin cậy.
d. Cơ sở vật chất:
a. Khối phòng học và phòng bộ môn Tổng số b. Phòng phục vụ học tập Tổng số c. Phòng khác Tổng số
 - Phòng học:    - Nhà tập đa năng    - Phòng y tế học đường  
 - Phòng học bộ môn:    - Phòng dụng cụ GD QP    - Khu vệ sinh dành cho giáo viên  
 + Tin học    - Thư viện    - Khu vệ sinh dành cho học sinh chung nam nữ  
 + Ngoại ngữ    - Phòng thiết bị giáo dục    - Khu vệ sinh dành cho học sinh riêng nam nữ  
 + Vật lý    - Phòng hoạt động Đoàn-Đội    - Máy vi tính  
 + Hóa học    - Phòng truyền thống    + Chia ra:
- Phục vụ dạy và học
 
 + Công nghệ  
( TH điện)
   - Phòng dạy đa phương tiện    - Phục vụ quản lý, văn phòng  
 + Sinh học          
 
Trong suốt quá trình xây dựng nhà trường, đặc biệt là trong giai đoạn đổi mới giáo dục, nhà trường liên tục củng cố, hoàn thiện bộ máy và thể chế lãnh đạo quản lý của trường, không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý, vừa đảm bảo sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của chi bộ, Ban lãnh đạo, vừa phát huy quyền chủ động sáng tạo của các tổ chức đoàn thể, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng môi trường sư phạm xanh -sạch - đẹp.
            1.1.2. Đánh giá tình hình:
          * Mặt mạnh (Streng):
- Được sự quan tâm của Phòng GD&ĐT Buôn Đôn, của Đảng ủy và UBND xã  Ea Wer. Sự giúp đỡ, hợp tác tích cực của các ban ngành, đoàn thể địa phương và Ban ĐD CMHS trường.
          - Công tác quản lí của Lãnh đạo trường đều có kế hoạch thực hiện của từng thành viên cho năm, tháng, tuần. Được triển khai, tổ chức thực hiện, đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời theo từng giai đoạn. Nhà trường thực hiện tốt quy chế dân chủ, tính minh bạch được thể hiện rõ ràng qua từng hoạt động;
- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, NV nhiệt tình, có tinh thần thái độ làm việc tốt, đã tích cực thực hiện phong trào thi đua dạy tốt học tốt trong nhà trường, đã tạo được sự đoàn kết, niềm tin tưởng đối với nhân dân. Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hầu hết được đào tạo chính quy, có nhiều giáo viên lớn tuổi, giàu kinh nghiệm giảng dạy và quản lý học sinh. Đội ngũ giáo viên trẻ nhiệt tình, năng động, đáp ứng khả năng ứng dụng CNTT trong giảng dạy.Tập thể thầy cô giáo có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình trong công tác, tận tuỵ với học sinh, yêu nghề, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm, tay nghề, chủ động, sáng tạo, gắn bó với nhà trường, mong muốn nhà trường phát huy những truyền thống tốt đẹp để  xây dựng trường học ngày một đi lên, khẳng định thương hiệu về chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.
          - Học sinh đa số ngoan, hiếu học, trường đã có truyền thống dạy tốt, học tốt, có uy tín với địa phương và nhân dân, CSVC  ngày càng được cải thiện tốt hơn.
 
          *Mặt yếu (Weakness):
- Tổ chức quản lý của Ban lãnh đạo: Chưa tổ chức nhiều các hoạt động tập thể, các sinh hoạt chuyên đề, các hội thảo về tâm lý lứa tuổi, về công tác chủ nhiệm, giảng dạy để giáo viên học hỏi, trau dồi kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy, quản lý giáo dục học sinh.
 - Đội ngũ giáo viên, nhân viên: Một số giáo viên chưa có nhiều đổi mới trong phương pháp giảng dạy, mới coi trọng giảng dạy kiến thức môn học mà chưa có sự tích hợp cao trong việc giáo dục kĩ năng sống, kĩ năng ứng xử và giáo dục toàn diện đối với học sinh.
- Chất lượng học sinh: 
           Một bộ phận học sinh chưa có sự tự giác, ý thức học tập, rèn luyện chưa tốt, chưa nỗ lực vượt khó trong học tập. Mặt khác, do ảnh hưởng từ các mạng thông tin và một số biểu hiện tiêu cực bên ngoài tác động khiến cho khá nhiều học sinh chưa có nhận thức sâu sắc về giá trị sống, về văn hoá ứng xử và về kĩ năng sống nên kết quả nhìn chung chưa cao.
- Cơ sở vật chất: 
Cơ sở vật chất bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu dạy và học trong giai đoạn hiện tại. Tuy nhiên, khuôn viên trường rộng rãi, thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động tập thể, thể dục thể thao, giáo dục quốc phòng an ninh, các  phòng thí nghiệm Lý, Hóa, Sinh tương đối đồng bộ, trang thiết bị hiện đại, phòng thư viện chưa có nhiều chỗ ngồi cho GV và HS đến đọc sách và truy cập tư liệu. Tuy nhiên, hệ thống máy móc, thiết bị, đặc biệt là máy vi tính hư hỏng nhiều chưa đáp ứng được yêu cầu về giảng dạy tin học, ngoại ngữ và có những khó khăn khi tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng đổi mới, chuẩn hoá, hiện đại hoá trong xu thế hội nhập ngày nay.
- Nhà nước đã đầu tư ngân sách và quan tâm đời sống giáo viên. Nhưng những biến động, bất ổn về kinh tế nên đời sống cán bộ, giáo viên, nhân viên, PHHS còn nhiều khó khăn.
- Một số ít phụ huynh thiếu quan tâm đến học sinh, thiếu sự hợp tác với nhà trường
1.1.3. Môi trường bên ngoài (kinh tế, văn hóa, xã hội, dân cư, cộng đồng,...)
- Cơ hội (Opportunities):
Đảng và Nhà nước luôn khẳng định “ Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu”, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển; giáo dục vừa là mục tiêu vừa là động lực để phát triển kinh tế - xã hội. Những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội trong 10 năm vừa qua và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2015 - 2020 với yêu cầu tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng, cùng với Chiến lược và Quy hoạch phát triển nhân lực trong thời kỳ dân số vàng là tiền đề cơ bản để ngành giáo dục cùng các bộ, ngành, địa phương phát triển giáo dục.
Cách mạng khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông sẽ tạo ra những điều kiện thuận lợi để đổi mới cơ bản nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục, đổi mới quản lý giáo dục, tiến tới một nền giáo dục điện tử đáp ứng nhu cầu của từng cá nhân người học.
Quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng về giáo dục đang diễn ra ở quy mô toàn cầu tạo cơ hội thuận lợi để tiếp cận với các xu thế mới, tri thức mới, những mô hình giáo dục hiện đại, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài, tạo thời cơ để phát triển giáo dục.
Nhu cầu giáo dục chất lượng cao của phụ huynh và học sinh rất lớn và ngày càng gia tăng, trong khi đó nhà trường đã được sự tín nhiệm của phụ huynh và học sinh trong toàn xã nên có nhiều cơ hội để nâng cao hơn nữa chất lượng dạy học.
Có đội ngũ cán bộ  giáo viên trẻ, được đào tạo bài bản, có năng lực chuyên môn và kỹ năng sư phạm khá tốt, có thể kế tiếp đội ngũ giáo viên nhiều kinh nghiệm.
Chủ trương xã hội hoá giáo dục của Nhà nước đang mở ra nhiều cơ hội mới cho nhà trường khai thác và phát huy các nguồn lực vật chất, tài chính, văn hoá, chuyên môn, cùng chăm lo nâng cao chất lượng- hiệu quả giáo dục.
- Nhà trường:
          + Luôn được sự quan tâm chỉ đạo Đảng Ủy, chính quyền địa phương cùng sự hỗ trợ của các ban ngành đoàn thể;
          + Được sự quan tâm chỉ đạo của Phòng Giáo dục- Đào tạo huyện Buôn Đôn.
          + Đời sống nhân dân ngày càng được củng cố và nâng cao, ý thức trách nhiệm của nhân dân đối với con em đã có chuyển biến tích cực.
 
- Thách thức (Threatens):
Ở trong nước, sự phân hóa trong xã hội có chiều hướng gia tăng. Khoảng cách giàu nghèo giữa các nhóm dân cư, khoảng cách phát triển giữa các vùng miền ngày càng rõ rệt, gây nguy cơ dẫn đến sự thiếu bình đẳng trong tiếp cận giáo dục, gia tăng khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa các vùng miền và cho các đối tượng người học.
Nhu cầu phát triển nhanh giáo dục đáp ứng đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế theo chiều sâu tri thức với công nghệ tiên tiến và hội nhập quốc tế, trong khi đó nguồn lực đầu tư cho giáo dục là có hạn, sẽ tạo sức ép đối với phát triển giáo dục.
Nguy cơ tụt hậu có thể làm cho khoảng cách kinh tế, tri thức, giáo dục giữa Việt Nam và các nước ngày càng gia tăng. Hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế thị trường làm nảy sinh những vấn đề mới, như nguy cơ xâm nhập của văn hóa và lối sống không lành mạnh làm xói mòn bản sắc dân tộc, dịch vụ giáo dục kém chất lượng có thể gây nhiều rủi ro lớn đối với giáo dục đặt ra yêu cầu phải đổi mới cả về lý luận cũng như những giải pháp thực tiễn phù hợp để phát triển giáo dục.
Chất lượng của quản lý, giáo viên, nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới và bắt kịp với sự thay đổi của nền giáo dục hiện đại .
Để đáp ứng được nhu cầu phát triển, cán bộ, giáo viên, nhân viên phải biết ứng dụng CNTT trong công việc, có trình độ ngoại ngữ và khả năng sáng tạo.
- Về phía nhà trường:
          + Một bộ phận nhân dân còn ỷ lại, trông chờ vào nhà nước, tư tưởng bao cấp vẫn còn nặng nề, một số thờ ơ với việc giáo dục con em, một số bất lực trong giáo dục con cái…;
          + Đại đa số đời sống nhân dân vẫn còn nghèo, thu nhập thấp và chủ yếu trông vào nương rẫy. Một số gia đình có điều kiện thì ít có thời gian chăm lo đến con cái.
          + Cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, ... đã có nhưng chưa đủ để đáp ứng việc học tập, vui chơi của học sinh.
            1.2. Các vấn đề chiến lược:
1.2.1. Danh mục vấn đề:
          -  Tập trung cải tiến phương pháp dạy học.
          - Tập trung rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.
          - Xây dựng đội ngũ: có năng lực sư phạm, có lương tâm nghề nghiệp, có phẩm chất đạo đức, có ý thức phấn đấu, có tinh thần vượt khó.
          - Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục lễ giáo cho học sinh; Xây dựng văn hóa trường học.
          - Huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ cho các hoạt động của nhà trường.
1.2.2. Nguyên nhân của vấn đề:
          a) Cải tiến phương pháp dạy học đã và đang thực hiện nhưng nhiều khi vẫn chỉ là “Khẩu hiệu” do các nguyên nhân cơ bản sau:
          - Chương trình quá tải, nặng về kiến thức hàn lâm, thiếu tính thực tiễn;
          - Đồ dùng dạy học thiếu và không đồng bộ, điều kiện để học tập của học sinh chưa tốt, hầu hết đồ dùng của học sinh thực hành thường sử dụng trong bộ đồ dùng dạy học đồng bộ do nhà nước cấp; CSVC của nhà trường đã có nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu giảng dạy;
          - Nhận thức của giáo viên chưa cao, còn ỷ lại, có thu nhập thấp, chưa có động lực phấn đấu vươn lên;
          b) Đối với rèn kỹ năng sống:
          - Hiện nay Bộ GD&ĐT đã ban hành chính thức các tài liệu về giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, nhưng các tài liệu ít nên khó khăn trong việc tổ chức;
          - Nhà trường chưa có kế hoạch riêng về chỉ đạo công tác rèn kỹ năng sống, cách thức thực hiện chương trình giảng dạy, người thực hiện chưa cụ thể và chưa rõ ràng;
          - Một số HS vẫn còn yếu về các kỹ năng sống như: Ăn nói, tác phong, kỹ năng tự học, kỹ năng thực hành và một số kỹ năng cơ bản khác;
          c) Xây dựng đội ngũ có năng lực sư phạm, có lương tâm nghề nghiệp, có phẩm chất đạo đức, có ý thức phấn đấu, có tinh thần vượt khó:
          - Hiện vẫn còn  giáo viên chuyên môn nghiệp vụ chưa chắc, có đ/c chưa đạt GV giỏi trường, chưa sáng tạo trong công tác và giảng dạy;
          - Vẫn còn một vài GV - NV chưa tận tâm với công việc, chưa phát huy được vai trò của mình trong công việc; còn ngại khó, chưa chịu khó nghiên cứu để có giải pháp giáo dục, giảng dạy cho học sinh, NV không nghiên cứu kỹ chuyên môn nghiệp vụ có liên quan, chưa hiểu sâu sắc tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, chưa tiếp cận sâu với CNTT…
          d) Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục lễ giáo cho học sinh; Xây dựng văn hóa trường học:
          - Thực trạng học sinh và một bộ phận CC,VC chưa có nhận thức sâu sắc, còn thờ ơ với truyền thống địa phương, đất nước.
          - Một bộ phận học sinh có biểu hiện xuống cấp về đạo đức, lễ giáo trong nhà trường, gia đình và xã hội.
          - Thiết chế văn hóa công sở, văn hóa nhà trường còn lỏng lẻo thiếu tính bền vững.
          e) Huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ cho các hoạt động của nhà trường:
          - Cơ sở vật chất đang là rào cản lớn đối với hoạt động của nhà trường;
          - Học sinh và giáo viên chưa được học tập và giảng dạy trong điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo: Thiếu các phòng chức năng, sân chơi, bãi tập...
1.2.3.Các vấn đề cần ưu tiên giải quyết:
- Ưu tiên xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo, CB-QL có chất lượng cao, có bản lĩnh chính trị đạo đức vững vàng,  đồng thời coi trọng xây dựng đội ngũ nhân viên về ý thức và năng lực chuyên môn phục vụ dạy học, giáo dục, quản lí nhà trường.
- Xây dựng các quan hệ giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội thấu tình đạt lý, có nghĩa có tình, thống nhất mục tiêu cùng chăm lo phát triển toàn diện năng lực sẵn có của học sinh, đào tạo thành trò giỏi con ngoan, thanh thiếu niên tích cực, công dân có ích của một nước Việt Nam độc lập, dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.
          - Tăng cường giáo dục kỹ năng sống.
          - Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục lễ giáo cho học sinh; Xây dựng trường học văn hóa.
- Đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục quản lí nhà trường theo hướng "Xây dựng trường học thân thiện- học sinh tích cực".
- Ứng dụng CNTT trong dạy - học và quản lý.
- Áp dụng các tiêu chuẩn của kiểm định chất lượng vào việc đánh giá hoạt động dạy học, giáo dục và quản lý nhà trường.
 
          2. Định hướng chiến lược:
a) Sứ mệnh:
Tạo dựng được môi trường học tập có nền nếp, dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; có chất lượng giáo dục cao, phát huy tính sáng tạo và năng lực tư duy của mỗi học sinh.
b) Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường:
- Tình đoàn kết                                                    
- Tinh thần trách nhiệm
- Lòng nhân ái                                      
- Sự hợp tác
- Tính trung thực
- Tính năng động, sáng tạo
- Khát vọng vươn lên

c) Tầm nhìn:
Xây dựng một ngôi trườngTtiên tiến Xuất sắc. Ngôi trường đào tạo những thế hệ học sinh có năng lực, tư duy độc lập và sáng tạo, có khả năng thích ứng, hợp tác và giải quyết vấn đề, có thể lực tốt, có bản lĩnh, trung thực, có ý thức làm chủ và tinh thần trách nhiệm công dân, gắn bó với lý tưởng độc lập và chủ nghĩa xã hội.
 
II. CÁC QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC:
1. Giáo dục và đào tạo có sứ mạng đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, góp phần xây dựng nền văn hoá tiên tiến của đất nước trong bối cảnh toàn cầu hoá, đồng thời tạo lập nền tảng và động lực Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước.
2. Phát triển giáo dục của địa phương là nhiệm vụ số một của nhà trường.
3. Giáo dục vừa đáp ứng yêu cầu của xã hội, vừa thoả mãn nhu cầu phát triển của mỗi cá nhân, mang đến niềm vui học tập cho các em học sinh trong trường.
4. Phát huy bản sắc của địa phương Tây Nguyên, góp phần xây dựng nền giáo dục giàu tính nhân văn, tiên tiến, hiện đại.
5. Giáo dục phải đảm bảo chất lượng tốt nhất trong điều kiện kinh phí còn hạn hẹp.
 
III. MỤC TIÊU GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NĂM 2015 ĐẾN NĂM 2020
1. Các mục tiêu tổng quát.
1.1. Mục tiêu ngắn hạn (đạt và vượt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục):
          Trong mọi hoàn cảnh khó khăn vẫn tạo dựng được môi trường học tập có nề nếp, kỷ cương; có chất lượng giáo dục để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển hết khả năng. Trong khó khăn vẫn xây dựng nét đẹp văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc kết hợp với nét đẹp hiện đại phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và của thời đại.
Đến năm 2020, Trường THCS Hồ Tùng Mậu được biết đến là một trường THCS năng động, có tầm  nhìn và quyết tâm phát triển cao.
1.2. Mục tiêu trung hạn (phát triển thương hiệu):
Năm 2020, được công nhận trường THCS đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2 (2015-2020).
Đến năm 2018, trường THCS Hồ Tùng Mậu được xếp hạng thứ nhất là một trong các trường THCS có chất lượng cao trong huyện, luôn là một trong những trường  dẫn đầu về phong trào thi đua. Giữ được chỉ tiêu về  số lớp, số học sinh và chất l­ượng giáo dục toàn diện. Đạt tập thể lao động Tiên tiến Xuất sắc.
1.3. Mục tiêu dài hạn (khẳng định thương hiệu):
Đến năm 2020, trường THCS tiếp tục giữ vững xếp hạng thứ nhất về giáo dục toàn diện trong toàn huyện và vươn xa hơn nữa về chất lượng trong toàn tỉnh.
2. Mục tiêu cụ thể:
2.1. Quy mô nhà trường:
          - Từ nay đến 2020, nhà trư­ờng giữ vững và phát triển quy mô tr­ường lớp. Phát triển số lớp lên .... lớp vào năm 2018 và tới năm 2020 là ..... lớp. Cụ thể như sau ( căn cứ vào số liệu của Dân số xã Ea Wer)
Năm sinh Số HS Năm học Số lớp và số HS tương ứng với từng năm học
Số HS Số lớp
2004 773 2015-2016 773 24
2005 790 2016-2017 790 25
2006 783 2017-2018 783 26
2007 785 2018-2019 785 26
2008 790 2019-2020 790 26
         
          2.2. Về chất l­ượng hiệu quả giáo dục:
          - Phấn đấu các năm học tiếp theo từ nay đến 2020 là một trong những trường THCS trong huyện có chất lư­ợng giáo dục toàn diện cao.
          a) Về chất lư­ợng đạo đức:
Năm học Số HS Tốt Khá T. Bình Yếu
SL % SL % SL % SL %
2015-2016 773 606 78,4 159 20,5 8 1.0 0  
2016-2017 790 623 79,0 160 20,2 7 0,8 0  
2017-2018 790 615 78,5 162 20,7 6 0,7 0  
2018-2019 795 615 78,3 165 20,9 5 0,6 0  
2019-2020 800 617 78,1 170 21,5 2 0,2 0  
           
          b) Về chất lượng văn hoá:
Năm học Số HS Giỏi Khá T. Bình Yếu - Kém
SL % SL % SL % SL %
2015-2016 773 104 13,4 190 24,6 391 50,6 88 11,3
2016-2017 790 112 14,2 195 24,7 403 51,0 80 10,1
2017-2018 790 108 13,7 193 24,6 398 50,8 84 10,7
2018-2019 795 109 13,9 190 24,2 405 51,6 81 10,3
2019-2020 800 113 14,3 198 25,0 407 51,5 72 9,1
 
          - Phấn đấu đến năm 2017 tỷ lệ học sinh được xét tuyển và đỗ vào THPT công lập là trên 97 %.
          - Đến năm 2020 tỷ lệ học sinh được xét tuyển và đỗ vào THPT công lập 98%.
          3. Về chất l­ượng mũi nhọn:
                    * Kết quả và Chỉ tiêu thi học sinh giỏi các môn văn hoá:
Kết quả
Năm học
Số giải Cấp huyện Cấp tỉnh Cấp QG
SL Nhất Nhì Ba KK CN SL Nhất Nhì Ba KK CN
2015-2016 104 66 7 5 9 30 15 38 15 4 13 5 1  
2016-2017 108 66 10 8 10 35 3 44 15 6 10 6 5  
2017-2018 110 65 11 10 7 36 1 45 20 8 8 5 4  
2018-2019 115 70 11 12 10 36 1 45 22 8 10 3 2  
2019-2020 120 70 12 15 3 37 3 50 25 10 10 3 2  
4. Cơ sở vật chất.
          + Các  phòng học đều có đầy đủ thiết bị áp dụng công nghệ thông tin.
           + Các phòng bộ môn có đầy đủ thiết bị phục vụ cho giảng dạy.
          + Thư viên đạt chuẩn theo qui định, phục vụ đầy đủ cho bạn đọc.
          + Môi trường “Xanh – Sạch – Đẹp”
          + Cơ sở phục vụ cho việc học tập : 1phòng / lớp
 
5. Phương châm hành động:
                                     “Chất lượng giáo dục là danh dự của nhà trường”
 
          IV. Các giải pháp chiến lược:
1. Đổi mới dạy học:
          Trước hết phải xác định: Chất lượng dạy – học và hiệu quả giáo dục là thước đo năng lực, phẩm chất, trí tuệ, tính trung thực, cái tâm và tài của người thầy. Mọi hoạt động, mọi việc làm của nhà giáo đều phải hướng đến đích là NGƯỜI HỌC.
          a) Dạy và học: Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức và chất lượng văn hoá. Cải tiến phương pháp dạy học và đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và phù hợp với mọi đối tượng học sinh. Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn; tăng cường sử dụng ĐDDH có hiệu quả, hướng dẫn học sinh tự làm thí nghiệm…
    Tích cực đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh.
     Không ngừng đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, gắn học với hành, lí thuyết với thực tiễn, giúp học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản. Xây dựng phong cách học sinh THCS Hồ Tùng Mậu: văn hóa, tự tin, năng động, sáng tạo.
          b) Giáo dục ngoài giờ lên lớp:
          + Cần đổi mới, cải tiến mạnh mẽ các tiết học ngoài giờ lên lớp, tạo không gian học tập ngoài lớp học…
          + Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động ngoài giờ lên lớp, thường xuyên và định kỳ nhà trường tổ chức mỗi năm 1 lần Hội khỏe Phù Đổng, 1 lần tổ chức trung thu, rung chuông vàng… ngoài ra còn tổ chức các hoạt động khác như thi tìm hiểu, đố vui, thi các trò chơi dân gian, thi hóa trang, thi ý tưởng sáng tạo, thi văn nghệ, … tùy thuộc vào nhiệm vụ năm học. Tất cả các hoạt động ngoài giờ lên lớp đều phải lồng ghép với sinh hoạt tư tưởng, giáo dục truyền thống nhằm hướng tới xây dựng học sinh có “tinh thần khỏe mạnh”. Tổ chức thăm quan học tập cho học sinh bằng nguồn kinh phí đóng góp của Cha mẹ học sinh.
          Người phụ trách:
          - Lãnh đạo chung: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.
          - Người thực hiện: Các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, giáo viên bộ môn, GVCN, Tổng phụ trách, ban chỉ đạo HĐGD ngoài giờ lên lớp thực hiện.
2. Phát triển đội ngũ:
          Trước hết phải xác định: Xây dựng đội ngũ CB-CC là nhiệm vụ của toàn thể CB-GV-NV chứ không chỉ là nhiệm vụ của Hiệu trưởng, nó có vị trí hết sức quan trọng, là một trong những yếu tố thành bại của việc thực hiện “Chiến lược phát triển trường THCS Hồ Tùng Mậu giai đoạn 2015 đến 2020 .
2.1. Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ Tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
          - 100% CB,VC biết sử dụng thành thạo máy vi tính: biết Microsoft Office Word; Excel, PowerPoint, 100% có hộp thư điện tử và sử dụng thư điện tử để giao dịch; 100% CB-GV-NV thiết kế được blog; 20% số GV-NV sử dụng dạy trực tuyến qua Internet, có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, thiết kế được từ 3 phần mềm ứng dụng trong nhà trường có phần mềm được ứng dụng rộng rãi trong huyện….Có tinh thần đồng đội, cầu tiến, có tình thân ái, biết vượt qua mọi khó khăn thử thách để vươn lên, biết sẻ chia, nhường nhịn, có tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình, biết nhận lỗi và sửa sai khi phạm lỗi, phê và tự phê bình phải dựa trên lợi ích chung, không đem ý kiến cá nhân vào đánh giá - góp ý. Đặc biệt tránh mọi biểu hiện quan liêu, cửa quyền, hách dịch, giải quyết có tình có lý…. Sống phải có tâm có đức và có động cơ tốt vì sự nghiệp chung của nhà trường. Phấn đấu 100% CB-GV-NV đến trường đều cảm thấy “trường là tổ ấm, là ngôi nhà thứ hai của mình”. Cần loại bỏ ra khỏi trường những trường hợp không có phẩm chất đạo đức, không có chí tiến thủ, không tận tâm với công việc hoặc năng lực chuyên môn.
          2.2. Tăng cường giáo dục pháp luật và giáo dục kỹ năng giao tiếp, nói năng thông qua việc chỉ định trả lời một số nội dung cơ bản, gần gũi trong các luật, điều lệ, thông tư… của Bộ GD-ĐT hoặc các văn bản của nhà trường, của Trung ương để giáo dục nhận thức cho CB-GV-NV. Tổ chức xen kẽ các buổi họp hội đồng với các tiết mục văn nghệ với tinh thần “Hát cho nhau nghe”, trao đổi những tình huống ứng xử sư phạm và ứng xử trong cuộc sống nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm… hướng tới mọi CB-GV-NV trường THCS Hồ Tùng Mậu đều có đủ nhân cách, có uy tín trong học sinh và cộng đồng. Phấn đấu 100% CB-GV-NV không vi phạm pháp luật và không có cha, mẹ con em vi phạm pháp luật. Góp phần xây dựng một trường học thân thiện, dân chủ trong khuôn khổ của pháp luật… Nghiêm khắc với những người lợi dụng dân chủ, Cương quyết chống lại các biểu hiện gây mất đoàn kết nội bộ, biểu hiện bè phái, cục bộ, gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của CB-GV-NV, học sinh và uy tín của nhà trường. Xây dựng phong cách làm việc công nghiệp trong từng hoạt động và trong mỗi CB-GV-NV, trước hết là trong hội họp và sinh hoạt.
          2.3. Tăng cường chăm lo tới đời sống của CB-VC theo đúng chế độ chính sách hiện hành, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện tốt chế độ làm việc của CB-VC, phát huy tối đa năng lực sở trường của mỗi CB-GV-NV không phân biệt bằng cấp, hợp đồng hay biên chế.
          2.4. Tăng cường chỉ đạo đội ngũ CB-GV- NV để nâng cao hiểu biết xã hội, mở rộng kiến thức, hiểu biết pháp luật, cập nhật thông tin của đất nước, thế giới nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng, đạo đức, tác phong để giúp CB-GV-NV tránh xa ngã trước mọi cám dỗ, góp phần đưa nhà trường tiến lên.
          Người phụ trách:
          - Lãnh đạo chung: Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn.
          - Người thực hiện: Phó Hiệu trưởng, các tổ trưởng chuyên môn, tổ phó chuyên môn, giáo viên bộ môn, GVCN, Tổng phụ trách, Các đoàn thể (Phối hợp và chia sẻ trách nhiệm), thanh tra nhân dân.
          3. Giúp cho học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản:
          *Xác định ý nghĩa: Học sinh có kỹ năng sống sẽ giúp cho các em biết hòa nhập, hạn chế tối đa các tệ nạn xã hội và có bản lĩnh trong cuộc sống dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.
          - Xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ năng sống như: Kỹ năng làm chủ cuộc sống; Kỹ năng phòng chống các tệ nạn xã hội; kỹ năng phòng chống nghiện hút các chất ma túy; Kỹ năng làm chủ trong học tập: Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo trong học tập; Kỹ năng giao tiếp và hội nhập; Kỹ năng định hướng nghề nghiệp (Hướng học và hướng nghề) sau khi tốt nghiệp phổ thông THCS, xây dựng các bộ câu hỏi và trả lời về tình huống và các nội dung cần học tập. Tăng cường giáo dục giới tính và giáo dục bảo vệ môi trường…với các phương án phù hợp và linh động như: dạy lồng ghép, dạy trong tiết học ngoài giờ lên lớp, trong tiết sinh hoạt lớp, trong tiết chào cờ, tiết sinh hoạt đội, rung chuông vàng… Có biện pháp kiểm tra, giám sát cả dạy của thầy và học của trò.
          - Tổ chức các hoạt động dã ngoại để thăm quan và học tập, tạo tình huống có vấn đề để học sinh giải quyết (GV là người quan sát, theo dõi và rút ra định hướng cho học sinh…). Kích thích sáng tạo qua những nội dung thi như “Thi ý tưởng sáng tạo”, “Nhìn tranh đặt lời”, “Đặt lời bình cho bức tranh”…
          - Phát động các cuộc quyên góp ủng hộ và phong trào tương thân tương ái trong GV và học sinh.
          Người phụ trách:
          - Lãnh đạo chung: Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, Tổng phụ trách.
          - Người thực hiện: Phó Hiệu trưởng , các tổ trưởng chuyên môn, tổ phó chuyên môn, giáo viên bộ môn, GVCN, Tổng phụ trách thực hiện, y tế - hội chữ thập đỏ…Đoàn TN và công đoàn.
 
4.Cơ sở vật chất, thiết bị, công nghệ:
          *Xác định ý nghĩa: CSVC, trang bị kỹ thuật là một trong những yếu tố quan trọng trong việc cải tiến phương pháp và nâng cao chất lượng dạy – học, chất lượng giáo dục…
          4.1. Từng bước tham mưu với địa phương, với các cấp quản lý giáo dục và phòng tài chính đầu tư xây dựng thêm phòng học và khu hiệu bộ. Tiếp tục mua sắm thêm trang thiết bị phục vụ khác, từng bước đưa các phương tiện hiện đại vào giảng dạy, xây dựng sân chơi bãi tập... Tiếp tục xây dựng và duy trì tủ sách dùng chung, tủ sách chuyên đề, tủ sách pháp luật, phát động phong trào ủng hộ truyện trong GV và học sinh.
          4.2. Có kế hoạch bảo quản, tu sửa kịp thời, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng mất mát- hư hỏng- thất thoát - tẩu tán các loại tài sản, bên cạnh đó chống lãng phí trong quản lý và sử dụng tài sản công và chống cung cách quản lý và làm việc kiểu “cha chung không ai khóc”. Quy trách nhiệm cho từng cá nhân phụ trách cụ thể đối với những CB-GV-NV vi phạm. Sử dụng hiệu quả các CSVC hiện có.
          Người phụ trách: 
          Lãnh đạo chung: Hiệu trưởng, PHT, Bộ Phận tài vụ
          Thực hiện: Bộ phận tài vụ, bộ phận CNTT, Tổ bảo vệ, bộ phận thư viện- Thiết bị, GVCN các lớp.
          5. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin:
          *Xác định ý nghĩa: Trong thời đại ngày nay, ước tính cứ hai, ba năm tri thức nhân loại tăng lên gấp đôi, do đó nhà trường không thể nhồi nhét kiến thức cho học sinh mà chủ yếu hướng dẫn học sinh tự học, tự tìm hiểu, tự nghiên cứu… Vì vậy không thể thiếu ứng dụng CNTT trong trường học ngày nay.
          5.1. Kết nối Internet cho tất cả các máy tính trong phòng máy, đảm bảo có 1 máy trạm để tiện quản lý, tổ chức cho giáo viên lên mạng tìm tài liệu; Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy. Tiếp tục duy trì trang website chính thức  xây dựng các blog, sử dụng có hiệu quả trang web của nhà trường.
          5.2. Tổ chức hướng dẫn tạo blog- Email, tổ chức thí điểm dạy học trực tuyến trên Internet, hướng dẫn sử dụng Email các phần mềm hỗ trợ khác. Tổ chức hướng dẫn sử dụng bảng tương tác thông minh.
          5.3. Xây dựng quy chế quản lý hộp thư điện tử và sử dụng Internet, tăng cường chỉ đạo, trao đổi thông tin qua mạng nhằm giảm bớt hội họp và kinh phí in ấn…Các thông tin, bài viết, tài liệu đã được đăng tải trên blog văn bản của nhà trường, trên website chính thức của trường hoặc gửi qua email sẽ được coi là tài liệu chính thức, các văn bản này sẽ không ban hành cho CB-GV-NV ở trường. Dần tiến tới liên hệ với phụ huynh qua điện thoại, qua email khi có điều kiện, tiến tới xây dựng phần mềm xem điểm trực tuyến.
          5.4. Tiến tới hướng dẫn sử dụng các phần mềm mã nguồn mở, cài đặt ở tất cả các máy (Đồng bộ trên các máy của trường và các máy ở gia đình giáo viên) nhằm tránh tình trạng vi phạm bản quyền và tăng độ tương thích khi sử dụng.
          5.5. Tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh mạng.
          5.6. Nhanh chóng đưa vào sử dụng phần mềm V-EMIC , gồm các phân hệ: Quản lý tài sản, quản lý tài chính, quản lý học sinh (Kể cả sổ điểm), quản lý chuyên môn (kể cả xếp thời khóa biểu), quản lý công chức, quản lý thư viện, quản lý thiết bị. Tập huấn và phân quyền truy cập phần mềm cho toàn bộ CB- GV-NV.
          Người phụ trách:
          - Lãnh đạo chung: Hiệu trưởng.
          - Thực hiện: Phó HT, bộ phận CNTT, bộ phận tài vụ, GVCN, GVBM, Tổ chuyên môn.
          6. Công tác lãnh đạo, quản lý và tổ chức cán bộ:
          *Xác định vai trò: Chỉ thị 40/CT-TW của ban bí thư Trung ương Đảng về “Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục” được coi là khâu then chốt quyết định đến sự thành công hay không thành công của một trường học, vì vậy đòi hỏi cần có các yếu tố sau:
          6.1. Phẩm chất đạo đức-tác phong của CBQL:
          Cán bộ quản lý (Từ tổ phó chuyên môn trở lên, trưởng các bộ phận, các ban, các đoàn thể) phải là người có phẩm chất đạo đức tốt, có lập trường tư tưởng vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động. Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, chấp hành nghiêm túc các chủ trương của Đảng, của chi bộ, pháp luật của nhà nước, quy định của ngành và của trường, có tầm nhìn rộng, có tâm-đức - tài; giỏi về chuyên môn và nghiệp vụ; Có biện pháp chỉ đạo, lãnh đạo xây dựng đội ngũ, thu hút người tài, sử dụng đội ngũ có hiệu quả…có tác phong làm việc công nghiệp và khoa học, biết đón đầu trong mọi công việc. CBQL phải là người không vụ lợi, không vì lợi ích cá nhân mà bỏ mặc lợi ích tập thể.
          6.2. Xây dựng hệ thống các quy định: Tiến tới xây dựng hệ thống các văn bản, các quy chế- quy định- nội quy… của cơ quan với yêu cầu: Các quy định phải hợp chuẩn theo thông tư số 12/TT-BGD&ĐT ngày 12/5/2009 về ban hành quy định tiêu chuẩn đánh giá Chất lượng giáo dục trường THCS, phù hợp với các văn bản pháp luật; Quy định rõ ràng chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận và từng cá nhân, tổ chức các phong trào thi đua, xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở…. Xây dựng hệ thống các quy trình làm việc nhằm tránh tình trạng thiếu sót khi thực hiện.
          - Tổ chức cho tổ văn phòng xây dựng kế hoạch tác nghiệp cho toàn năm.
          - Xây dựng hệ thống văn bản quy phạm của nhà trường như: Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy định sử dụng tài sản công, quy định sử dụng email và Internet, quy định xếp loại công chức, viên chức, quy trình đánh giá-xếp loại hạnh kiểm…
          6.3. Kiện toàn cơ cấu tổ chức trong nhà trường:
          - Thành lập các bộ phận Thư viện- thiết bị; Bộ phận Tài vụ; Bộ phận chuyên môn, Bộ phận kiểm định, bộ phận CNTT.
          - Thành lập các ban và các hội đồng tư vấn như: ban tổ chức cán bộ; ban tuyển sinh, Ban thanh tra nhân dân, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật và một số các ban khác.
          Tất cả các ban, các hội đồng đều phải có quyết định thành lập, kế hoạch hoạt động, có báo cáo sơ kết, tổng kết…
          6.4. Tăng cường chỉ đạo công tác văn thư- lưu trữ, tài chính, tài sản:
          6.4.1. Văn thư lưu trữ:
          Công tác văn thư lưu trữ được coi hết sức quan trọng, đây là “bảo tàng” của cơ quan, là nơi kho lưu trữ cho những thế hệ sau nghiên cứu, vì vậy công tác văn thư lưu trữ và người phụ trách văn thư lưu trữ phải đảm bảo các yêu cầu sau:
          a) Người phụ trách văn thư lưu trữ: Ngoài các quy định về phẩm chất chính trị, lối sống còn đòi hỏi: Tính kiên trì, cẩn thận, khoa học, nhanh nhẹn, hoạt bát, thạo về tin học… Phụ trách văn thư lưu trữ phải có tầm hiểu biết rộng, nắm được toàn bộ các hoạt động của nhà trường, nắm rõ pháp luật, quy định, quy chế, quy trình của mỗi đầu công việc nhằm tham mưu sớm, kịp thời cho Hiệu trưởng.
          b) Với công tác văn thư lưu trữ:
          - Ban hành văn bản đúng thể thức, đúng quy trình. Mọi văn bản đều lưu trữ cẩn thận, dễ tìm, dễ kiểm tra, dễ tra cứu.
          - Lưu trữ hồ sơ đầy đủ (hồ sơ chuyên đề, hồ sơ học sinh, hồ sơ CB-CC- VC). Đảm bảo bí mật trong cơ quan nhà nước và theo quy định của Pháp luật.
          - Đảm bảo thông tin hai chiều thông suốt, nhanh chóng, kịp thời, chính xác. Thông tin luôn được cập nhật thường xuyên. Xây dựng hệ thống lưu trữ khoa học, tiếp tục duy trì trang blog văn bản của nhà trường.
          - Áp dụng phương pháp lưu trữ bằng các liên kết ngay trong máy tính, hoàn chỉnh các loại hồ sơ lưu trữ.
          - Xây dựng thư viện văn bản pháp quy sử dụng trong nhà trường và thư viện văn bản của nhà trường theo từng năm.
          6.4.2. Tài chính: Công khai tài chính theo quy định của pháp luật, công khai trong mua sắm, minh bạch trong các hoạt động mua sắm, xây dựng, thanh lý, kiểm kê, chi trả chế độ…
          6.4.3. Tài sản:
          - Đảm bảo không để xảy ra tình trạng mất mát hư hỏng, phòng chống có hiệu quả cháy nổ và bảo đảm an toàn, an ninh trật tự.
          - Thanh lý tài sản phải công khai, minh bạch, đúng quy trình. Những tài sản còn sử dụng được (dù đã hết khấu hao) vẫn được đưa vào sử dụng.
          6.5. Chỉ đạo sát sao chặt chẽ trong công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm:
          - Chỉ đạo chặt chẽ trong công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm: Hoàn thiện các văn bản, các kế hoạch, các quy định về công tác này với phương châm: giáo dục là chủ yếu, ngăn ngừa là quan trọng nhưng cũng không loại trừ các biện pháp xử lý quyết liệt, nghiêm khắc nhằm xây dựng nhà trường thành một cộng đồng trong sạch;
          - Ngăn ngừa có hiệu quả các hiện tượng nhũng nhiễu, hạch sách nhân dân và cấp dưới.
          - Triệt để tiết kiệm trong chi tiêu, trong sử dụng tài sản, trong việc sử dụng điện, máy móc và các thiết bị khác. Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn tài nguyên như nước, tài nguyên công nghệ thông tin, tài nguyên tri thức, chất xám, tài nguyên con người…
          Người phụ trách:
          - Lãnh đạo chung: Hiệu trưởng.
          -Các nội dung giao nhiệm vụ cho từng tập thể và các cá nhân phụ trách..
          - Người thực hiện: Phó Hiệu trưởng , các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, Bộ phận văn thư, Tổng phụ trách, các ban, các hội đồng, các bộ phận, các đoàn thể.
          7. Xây dựng trường học văn hóa, trường “xanh – sạch đẹp- an toàn”:
          - Quy hoạch các khu vực để bồn hoa, cây cảnh, đảm bảo có tính thẩm mỹ; đầu tư hệ thống tưới cây.
          - Thường xuyên tổ chức cho học sinh lao động vệ sinh trường lớp. Xây dựng phòng học Đội TNTP Hồ Chí Minh.
          - Đảm bảo mọi đồ dùng, thiết bị đều gọn gàng, có tính thẩm mỹ, sạch sẽ, ngăn nắp.
          - Mọi chỗ, mọi nơi đều phải có khẩu hiệu giáo dục, xây dựng nội quy tất cả các phòng (kể cả nhà vệ sinh và nhà để xe…)
          Người phụ trách:
          - Lãnh đạo chung: Hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn.
          - Người thực hiện: Phó Hiệu trưởng , các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, Bộ phận văn thư, Tổng phụ trách, các ban, các hội đồng, các bộ phận, các đoàn thể.
          8. Huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục.
          Xác định ý nghĩa: Nguồn lực là một trong những yếu tố không thể thiếu để tổ chức các hoạt động. Đặc biệt là nguồn lực thông tin, có thể ví “Nhà trường là một cơ thể sống thì thông tin là máu và hệ thống thông tin hai chiều là hệ thần kinh của nó”.
          - Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, NV.
          - Huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển Nhà trường.
          + Nguồn lực tài chính: Từ ngân sách Nhà nước.
          Ngoài ngân sách: Từ quỹ hội CMHS, nguồn đóng góp của giáo viên, nguồn ủng hộ của học sinh, tài trợ từ các đoàn thể. Sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các nguồn lực huy động được các doanh nghiệp. Đảm bảo tính minh bạch trong quá trình sử dụng.
Ra lời kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ CSVC, kỹ thuật, tài chính cho trường, lời kêu gọi được đăng tải trên blog và trang Web. Sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch khi được tài trợ.
          + Nguồn lực vật chất: Tranh thủ hỗ trợ vật chất từ địa phương (nguồn 47, 135 của chính phủ), tranh thủ kinh phí không tự chủ từ ngân sách nhà nước, nguồn kinh phí hỗ trợ đồ dùng dạy học, trang thiết bị khác của Sở Giáo dục - Đào tạo, của Phòng Giáo dục và Đào Tạo…
          + Nguồn nhân lực: Tăng cường xây dựng bầu không khí đoàn kết, cởi mở, tạo mọi cơ hội cho CB-GV-VC phát huy hết khả năng của bản thân, đó cũng là một chính sách thu hút nhân lực ở nơi khác đến cống hiến cho sự nghiệp giáo dục xã nhà.
          + Nguồn lực thông tin:
          - Nắm bắt kịp thời các nguồn thông tin khác nhau, chọn lọc và xử lý kịp thời.
          - Các báo cáo, văn bản và các dữ liệu lưu trữ khoa học được đăng tải kịp thời bằng các hình thức khác nhau như đưa lên mạng để chia sẻ thông tin, đưa lên trang web, blog để lấy ý kiến của đông đảo nhân dân.
          - Đảm bảo thông tin hai chiều được thông suốt, không bị ách tắc ở bất kỳ khâu nào. Phát huy tác dụng của các trang web và blog đã tạo ra.
          - Cẩn trọng trong phát ngôn, mọi thông tin về nhà trường phải thực hiện theo đúng thông tư số 09/2009/TT-BGD&ĐT ngày 07/5/ 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân .
 
          Người phụ trách:
          - Lãnh đạo chung: Hiệu trưởng
          - Người thực hiện: Phó Hiệu trưởng , các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, Bộ phận văn thư, Tổng phụ trách, các ban, các hội đồng, các bộ phận, các đoàn thể, toàn bộ CB-GV-CNV….
 
          9. Xây dựng thương hiệu:
          Xác định ý nghĩa: Trong công cuộc hòa nhập với thế giới và xu thế toàn cầu hóa, giáo dục cũng là một dịch vụ, bởi vậy thương hiệu cũng là một trong những yếu tố quan trọng.
          9.1. Xây dựng thương hiệu và sự tín nhiệm của xã hội đối với Nhà trường.
          - Xác lập tín nhiệm thương hiệu của từng cán bộ giáo viên, NV đối với học sinh và PHHS: mỗi CB-GV-NV phải có 1 câu tuyên ngôn và một hình ảnh được treo trang trọng ở các nơi dễ nhìn. Giáo viên, NV phải thường xuyên thực hiện câu tuyên ngôn này; Sắp xếp lớp học theo khả năng và trình độ của học sinh để có thể giúp đỡ, rèn luyện học sinh, giúp học sinh phát huy hết khả năng của mình.
          - Đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống Nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của Nhà trường.
          9.2. Đưa tầm nhìn, sứ mệnh, các giá trị cốt lõi, các mục tiêu chiến lược lên những nơi dễ nhìn, dễ thấy…
 
          Người phụ trách:
          - Lãnh đạo chung: Hiệu trưởng.
          - Người thực hiện: Phó Hiệu trưởng, các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, Bộ phận văn thư, Tổng phụ trách, các ban, các hội đồng, các bộ phận, các đoàn thể. Giáo viên Thể dục, Mỹ thuật, Âm nhạc…
 
 
PHẦN III. TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO, THEO DÕI, KIỂM TRA ĐÁNH 
       GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC

          1. Phổ biến kế hoạch chiến lược:
           Kế hoạch chiến lược được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, cơ quan chủ quản, CMHS, học sinh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.
          2. Tổ chức:
          Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược. Điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.
          3. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược:
          - Giai đoạn 1: Từ năm 2015 - 2017: Hình thành những yếu tố cơ bản tạo nên chất lượng nhà trường, xây dựng nhà trường, giữ vững đơn vị trường học Văn hóa cấp Huyện  và đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 vào năm học 2017 -2018.
          - Giai đoạn 2: Từ năm 2017 - 2018: Hoàn thành sứ mệnh tạo dựng môi trường học tập có chất lượng tốt.
          - Giai đoạn 3: Từ năm 2018–2020: Nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường
          4. Nhiệm vụ:  Chi bộ lãnh đạo nhà trường và các tổ chức đoàn thể phối hợp thực hiện các mục tiêu đề ra.
          - Hiệu trưởng: Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng CB,GV, NV nhà trường; thành lập ban kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch trong từng năm học, từng giai đoạn. Cụ thể như sau:
          + Xây dựng kế hoạch và phê duyệt lộ trình thực hiện kế hoạch chung của toàn trường.
          + Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình có liên quan đến nhà trường, liên quan đến việc thực hiện Kế hoạch chiến lược.
          + Tổ chức kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch hàng năm và từng giai đoạn phát triển của nhà trường từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm đồng thời quyết định những điều chỉnh cần thiết trong quá trình thực hiện.
          - Phó Hiệu trưởng: Giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch và chịu trách nhiệm những phần việc cụ thể theo sự phân công của Hiệu trưởng; kiểm tra, đánh giá kết quả, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục theo mục tiêu của kế hoạch.
          - Tổ trưởng chuyên môn:
          + Xây dựng kế hoạch thực hiện của tổ theo từng năm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong tổ.
          + Triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch của từng thành viên và của cả tổ; tìm hiểu nguyên nhân của kết quả và hạn chế từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho năm học hoặc giai đoạn tiếp theo, đề xuất những giải pháp để thực hiện có hiệu quả kế hoạch của tổ.
          + Xây dựng các dự án phát triển của tổ góp phần thực hiện các dự án phát triển của nhà trường.
          - Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.
          Căn cứ Kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường, của tổ chuyên môn để xây dựng kế hoạch công tác của cá nhân theo từng năm, từng tháng, từng tuần. Báo cáo kết quả thực hiện với tổ chuyên môn, nhà trường, đề xuất các giải pháp thực hiện kế hoạch.
          - Học sinh của nhà trường.
          Tích cực học tập, rèn luyện đạo đức, kĩ năng sống thông qua các hoạt động giáo dục để đáp ứng tốt các yêu cầu xã hội sau khi tốt nghiệp THCS.
          - Hội cha mẹ học sinh.
          + Tăng cường giáo dục gia đình, phối kết hợp chặt chẽ với nhà trường và các lực lượng giáo dục khác trong việc giáo dục con em.
          + Hỗ trợ tài chính, nhân lực, vật lực, cùng với nhà trường tuyên truyền, vận động các bậc phụ huynh, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm góp phần thực hiện mục tiêu của Kế hoạch chiến lược.
          - Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.
          + Xây dựng kế hoạch thực hiện của đoàn thể mình trong việc tham gia thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường.
          + Tuyên truyền, vận động các thành viên của đoàn thể, tổ chức mình thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp ý với nhà trường để điều chỉnh, bổ sung các giải pháp phù hợp nhằm thực hiện tốt Kế hoạch phát triển nhà trường.
          5. Kết luận và kiến nghị.
          * Kết luận:
          Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đang phát triển với những bước tiến nhảy vọt, kinh tế tri thức là một trong những mấu chốt dể phát triển đất nước, vấn đề toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế... đang đặt ra những yêu cầu mới và tạo ra sự biến đổi sâu sắc đến mọi lĩnh vực xã hội, trong đó có giáo dục và đào tạo. Thực hiện Nghị quyết số 29 về việc Đổi mới căn bản và toàn diện công tác Giáo dục - Đào tạo; các nhà trường đứng trước yêu cầu phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo ra những người lao động mới, người công dân toàn cầu, chủ động, sáng tạo trong cuộc sống.

             Trước thời cơ và thách thức hiện nay, xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục nhà trường, giai đoạn 2015 –2020, trường THCS Hồ Tùng Mậu quyết tâm không ngừng vượt khó, sáng tạo, vươn lên, xây dựng trường trở thành địa chỉ tin cậy của mọi thế hệ học sinh, của cha mẹ học sinh và nhân dân trong khu vực.  
          * Kiến nghị:
          - Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: 
          + Phê duyệt và tạo điều kiện tốt cho nhà trường triển khai thực hiện kế hoạch.
          + Hỗ trợ, hướng dẫn về cơ chế chính sách, giúp nhà trường về công tác tham mưu với UBND huyện để được ưu tiên về mặt tài chính, nhân lực nhằm thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch chiến lược.
          - Đối với chính quyền địa phương
          Hỗ trợ tài chính hoạt động, nguồn nhân lực và đầu tư xây dựng CSVC nhà trường theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá.
 
PHẦN IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
            1. Bản chiến lược là căn cứ pháp lý để tất cả các bộ phận, các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn, các cá nhân xây dựng kế hoạch hàng năm. Đồng thời đây cũng là cơ sở để cán bộ, giáo viên, nhân viên đối chiếu với công việc của mình để rút ra những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, là cơ sở để đánh giá, xếp loại công chức, viên chức hàng năm.
           2. Hàng năm, Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch năm học dựa trên chiến lược này. Khi có sự điều chỉnh, cần thông qua Hội đồng trường, thông qua Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược và phổ biến công khai trong trường.
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN BUÔN ĐÔN
PHÊ DUYỆT
 
 
 
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Nguyễn Sỹ Hiệp
Nơi nhận:
1- Phòng GD – ĐT huyện Buôn Đôn;(báo cáo)                                       
- Lãnh đạo trường;                                                                                          
- Tổ trưởng các tổ chuyên môn;                                                      
- Chủ tịch công đoàn;                  (thực hiện)
- Bí thư Đoàn TN;
- Tổng PT Đội;                                                                                   

- Lưu VT.                                                                                                    
 

Tác giả bài viết: Nhà trường

Nguồn tin: Tuấn Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: mô tả, tiến bộ

Những tin cũ hơn

 

Thành tích Liên đội Hồ Tùng Mậu

Time: 06.02.2017 11:58 | View: 1135

Năm học 2009 - 2010 diễn ra trong thời điểm cả nước thi đua lập thành tích cho mừng kỉ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt nam, 79 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Kỉ niệm 120 năm...

Hình Ảnh Tổ

Time: 01.04.2019 04:59 | View: 740

Hình Tổ Toán - Lý

Time: 01.01.1970 07:00 | View:


Time: 01.01.1970 07:00 | View:


Time: 01.01.1970 07:00 | View:


Liên minh Châu Âu và Hàn Quốc hợp tác phát triển mạng 5G

Time: 24.07.2014 04:23 | View: 768

(GenK.vn) – Trong bối cảnh nhiều nước còn chưa có hạ tầng 4G, như Việt Nam, thì mới đây Hàn Quốc và Liên minh Châu Âu EU đã bắt tay phát triển mạng 5G.

Danh bạ websites các trường Đại học và Học viện

Time: 24.07.2014 11:22 | View: 810

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Đại học Công nghệ (ĐHQG Hà Nội) Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) Đại học Khoa học XH và NV (ĐHQG Hà Nội)
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1

ĐĂNG NHẬP

Thi giao thông thông minh Tác phẩm của em
Y tế học đường Công tác Công đoàn
Công tác Đội
Ngày này năm xưa
Toán học tuổi trẻ
Toán tuổi thơ
Trường học thời đại số
Văn học tuổi trẻ
Trường học kết nối

THĂM DÒ

Bạn là ai?

Giáo viên trong huyện

Giáo viên ngoài huyện

Học sinh-Sinh viên

Phụ huynh học sinh

Đối tượng khác

UPLOAD

Đưa bài viết lên
Đưa tài nguyên lên
Đưa văn bản lên
Đưa tài liệu lên

THỜI TIẾT

Weather Widget

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 5


Hôm nayHôm nay : 88

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 11937

Tổng số lượtTổng số lượt : 203898

Tin tiêu điểm

 • Thành tích Liên đội Hồ Tùng Mậu

  Thành tích Liên đội Hồ Tùng Mậu

 • Thành tích trường Hồ Tùng Mậu

  Thành tích trường Hồ Tùng Mậu

 • Tiểu sử Hồ Tùng Mậu

  Tiểu sử Hồ Tùng Mậu

 • Danh bạ websites các trường Đại học và Học viện

  Danh bạ websites các trường Đại học và Học viện

 • PGS.TS Lê Anh Vinh là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2014

  PGS.TS Lê Anh Vinh là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu...

 • Những gương mặt tiêu biểu dự chung kết Tin học Văn phòng 2014 tại Mỹ

  Những gương mặt tiêu biểu dự chung kết Tin học Văn...

 • Cậu sinh viên mồ côi đỗ thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc

  Cậu sinh viên mồ côi đỗ thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc

 • Thủ khoa ĐH Bách khoa: 12 năm nhịn ăn sáng

  Thủ khoa ĐH Bách khoa: 12 năm nhịn ăn sáng

 • Những gương mặt của đội tuyển Olympic Hóa học Việt Nam

  Những gương mặt của đội tuyển Olympic Hóa học Việt Nam

 • Liên minh Châu Âu và Hàn Quốc hợp tác phát triển mạng 5G

  Liên minh Châu Âu và Hàn Quốc hợp tác phát triển mạng...