Trường THCS Hồ Tùng Mậu
Trường THCS Hồ Tùng Mậu
Trường THCS Hồ Tùng Mậu
Trường THCS Hồ Tùng Mậu
Chào mừng các bạn đến thăm trang thông tin điện tử trường THCS Hồ Tùng Mậu - huyện Buôn Đôn - tỉnh Đăk Lăk
03:44 ICT Thứ ba, 30/11/2021

THÔNG TIN CHÍNH

TRA TỪ ĐIỂN

LIÊN KẾT

Bộ GD&ĐT
Tài nguyện Bộ GD&ĐT
Thanh tra Bộ GD&ĐT
Sở GD&ĐT Đăk Lăk
Thư viện Giáo trình ĐT
Phòng GD&ĐT Buôn Đôn
Quán lý nhà trường
Phần mềm PCGD_CMC

LIÊN KẾT - HỌC LIỆU

 

 

Quang cao giua trang

Thành tích trường Hồ Tùng Mậu

Thứ hai - 06/02/2017 23:42
Thành tích trường Hồ Tùng Mậu

Thành tích trường Hồ Tùng Mậu

Ngày 25 tháng 6 năm 2003 UBND huyện Buôn Đôn ra quyết định thành lập trường được tách ra từ trường THPT Buôn Đôn, đặt tên mới là trường THCS Hồ Tùng Mậu. Mặc dù mới thành lập nhưng tập thể cán bộ, thầy và trò trường THCS Hồ Tùng Mậu đã không ngừng học tập, vượt qua nhiều khó khăn để từng bước đưa công tác dạy học cũng như các hoạt động phong trào ngày một đi lên đạt kết quả cao.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Buôn Đôn, ngày 30 tháng 6 năm 2010
BÁO CÁO THÀNH TÍCH TẬP THỂ
Đề nghị Sở Giáo Dục – Đào Tạo khen thưởng
I/ Sơ lược đặc điểm, tình hình đơn vị:
 1/ Đặc điểm tình hình đơn vị:
Tên đơn vị: Trường THCS Hồ Tùng Mậu
Địa điểm: Trung tâm huyện Buôn Đôn - Tỉnh Đăk Lăk.
Quá trình thành lập: Ngày 25 tháng 6 năm 2003 UBND huyện Buôn Đôn ra quyết định thành lập trường được tách ra từ trường THPT Buôn Đôn, đặt tên mới là trường THCS Hồ Tùng Mậu. Mặc dù mới thành lập nhưng tập thể cán bộ, thầy và trò trường THCS Hồ Tùng Mậu đã không ngừng học tập, vượt qua nhiều khó khăn để từng bước đưa công tác dạy học cũng như các hoạt động phong trào ngày một đi lên đạt kết quả cao.
Cơ cấu tổ chức: Trường THCS Hồ Tùng Mậu có tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: 52- Trong đó: cán bộ quản lý là 3 (1 Hiệu trưởng 2 phó Hiệu trưởng). giáo viên trực tiếp giảng dạy: 43; Nhân viên thí nghiệm, thư viện: 5.
Cơ sở vật chất: Có đầy đủ phòng Hiệu Bộ, phòng Thí Nghiệm, phòng Thiết Bị, phòng Truyền Thống, phòng sinh hoạt tổ chuyên môn, Tin Học, Âm Nhạc và phòng học cho học sinh. Có tương đối đầy đủ đồ dùng dạy học cho hoạt động dạy và học.
2/ Chức năng và nhiệm vụ:
Nhà trường có chức năng nhiệm vụ tổ chức các hoạt động dạy và học theo chương trình của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Thực hiện kế hoạch giáo dục theo từng năm học của ngành đề ra phù hợp với tình hình của địa phương và đối tượng học sinh. thực hiện quy chế chuyên môn của ngàng giáo dục về chương trình giảng dạy có tổ chức kiểm tra, đánh giá theo quy định của ngành. Thực hiện các hoạt động giáo dục như đào tạo nghề phổ thông, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo phân phối chương trình của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo qua đó giáo dục truyền thống rèn luyện lý tưởng cách mạng.
3/ Những thuận lợi và khó khăn:
a/ Thuận lợi:
Được sự quan tâm của các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương, sự chỉ đạo sát sao của ngành Giáo Dục và Đào Tạo huyện Buôn Đôn. Lãnh đạo trường cũng như đội ngũ giáo viên công nhân viên trong đơn vị đoàn kết, nhiệt tình có trách nhiệm với công việc được giao. Các em học sinh chăm ngoan, tích cực tham gia các hoạt động do trường tổ chức. Phụ huynh học sinh quan tâm đến công tác học tập của con em mình. Tất cả những thuận lợi đó tạo điều kiện cho nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.
b/ Khó khăn:
Trường đóng chân trên địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn, địa bàn dân cư rộng  đặc biệt là đồng bào dân tộc chưa quan tâm đến việc học của con em mình. Công tác phối hợp giữa nhà trường với các tổ chức ngoài nhà trường như thôn, buôn chưa chặt chẽ…đó là những khó khăn mà nhà trường đang từng bước khắc phục để đưa công tác dạy và học ngày một đi lên.
II/ Những thành tích đạt được trong năm học 2003 đến năm học 2010:
1/ Kết quả chất lượng dạy và học:
Trường THCS Hồ Tùng Mậu được thành lập năm 2003, khi mới tách ra nhà trường có nhiều khó khăn từ cơ sở vật chất đến đội ngũ giáo viên đều thiếu trầm trọng tuy nhiên thầy và trò đã cố gắng vượt qua và năm học đó có 3 em học sinh giỏi huyện, 1 em học sinh giỏi tỉnh, tỷ lệ lên lớp đạt 97%; tỷ lệ tốt nghiệp THCS 72,3%.
Năm học 2004 – 2005 có nhiều tiến bộ so với năm trước học sinh giỏi huyện đạt 23 em, tỷ lệ lên lớp đạt 90,8%, tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 94,07%.
Năm học 2005 – 2006  học sinh giỏi huyện đạt 10 em, học sinh giỏi tỉnh 5 em, tỷ lệ lên lớp đạt 94%, tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 97,2%.
Năm học 2006 – 2007  học sinh giỏi huyện đạt 8 em, học sinh giỏi tỉnh 1 em, tỷ lệ lên lớp đạt 96,8%, tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 90,1%.
Năm học 2007 – 2008  học sinh giỏi huyện đạt 15 em, học sinh giỏi tỉnh 1 em, tỷ lệ lên lớp đạt 94,8%, tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 97,1%.
Năm học 2008 – 2009  học sinh giỏi huyện đạt 33 em, học sinh giỏi tỉnh 3 em, tỷ lệ lên lớp đạt 95,2 %, tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 98,%.
Năm học 2009 – 2010  học sinh giỏi huyện đạt 15 em, học sinh giỏi tỉnh 4 em, tỷ lệ lên lớp đạt 96 %, tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 97 %.
2/ Kết quả công tác tuyên truyền, tổ chức phòng chống tội phạm ma tuý giai đoạn 2006 – 2010:
Công tác tuyên truyền, tổ chức phòng chống tội phạm ma tuý ở thời điểm nào, giai đoạn nào cũng hết sức quan trọng không chỉ trong nhà trường mà còn ngoài xã hội. Tuy nhiên với sự quan tâm của các cấp chính quyền  và các tổ chức ở ngoài trường học cũng đã phối hợp với nhà trường để làm tốt công tác giáo dục, đưa vào nội dung giảng dạy ở môn giáo dục công dân, tổ chức thi tìm hiểu về tác hại của ma tuý đối với con người là việc làm thường xuyên năm nào cũng được thi bài viết vào đầu năm học sau đó nộp bài về cho phòng Giáo Dục và Đào Tạo. Qua các bài thi, bài học và ngoài giờ lên lớp nhà trường phối hợp với Đội thiếu niên, Đoàn thanh niên tuyên truyền trong các buổi ngoại khoá, giờ chào cờ đầu tuần. nhìn chung từ khi thành lập trường đến nay công tác phòng chống tội phạm và ma tuý đều được triển khai có hiệu quả cao. Ổn định không có học sinh vi phạm kỷ luật nặng, càng không có trường hợp mua bán, sử dụng các chất ma tuý.
3/ Tình hình học sinh về vấn đề vi phạm tệ nạn xã hội, an ninh trật tự:
Nhà trường đóng chân trên địa bàn rộng, dân cư thưa, nghèo nhưng vấn đề vi phạm tệ nạn xã hội ít xẩy ra vì chủ yếu là thuần nông, dân cư mới đến cư trú. An ninh trật tự đảm bảo không có trường hợp thanh thiếu niên nghiện ngập ma tuý kể cả mua bán và sử dụng ma tuý. Nhân dân cũng như các tổ chức khác trong và ngoài nhà trường đều  hăng hái, tích cực phòng chống các tệ nạn xã hôị. Địa bàn trường đóng chân được xem là địa bàn thực hiện tốt vấn đề này.
4/ Hoạt động ngoại khoá, văn hoá, văn nghệ, TDTT:
Nhà trường phối hợp chỉ đạo các tổ chức trong và ngoài nhà trường thường xuyên tham gia cũng như tổ chức các hoạt động ngoại khoá, tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ nhân các ngày lễ lớn cho thanh, thiếu nhi ở trong trường cũng như trên địa bàn dân cư. tổ chức thi tìm hiểu, thi đố vui, tổ chức cho học sinh thi các trò chơi dân gian tạo sân chơi bổ ích cho các em. Đây cũng là một trong những chương trình lớn của ngành Giáo Dục trong những năm gần đây. Hội thi học sinh giỏi TDTT của trường đã được định kỳ theo từng năm học trở thành phong trào lớn: Trường học thân thiên, học sinh tích cực do ngành giáo dục đề ra.
5/ Những biện pháp tổ chức thực hiện và nguyên nhân đạt được:
Trong các hoạt động cũng như các phong trào đều có sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, các hoạt động đều được vạch kế hoạch có triển khai thực hiện gắn với thi đua giữa các tổ chức trong và ngoài nhà trường. Có đánh giá qua các hội thi, có tuyên dương khen thưởng và làm mô hình nhân rộng cho các đơn vị ở những khu vực lân cận. Từ sự quan tâm chỉ đạo và có kế hoạch cùng với tinh thần hăng hái trong thi đua mà các hoạt động phong trào đã lôi cuốn các tầng lớp tham gia từ đó mức độ thành công ngày càng cao.
6/ Phương hướng nhiệm vụ thời gian tới:
Với thành công bước đầu theo đà phát triển của xã hội những hoạt động và các phong trào đang là những tâm điểm để các cấp các ngành khuyến khích động viên cũng từ đó nhà trường sẽ mở rộng cho các tổ chức khác ở thôn, buôn qua các chương trình kết nghĩa đưa phong trào về các cơ sở ở địa phương giúp cho các bậc phụ huynh hiểu hơn về các phong trào lớn đó. Trường sẽ phối hơp, tham mưu để các cơ sở cùng làm như các hình thức tuyên truyền qua các buổi giao lưu văn nghệ, qua các hội thi tìm hiểu về pháp luật, về sản xuất canh tác….để làm được nhưng việc đó công tác phối hợp với các cơ quan chuyên môn cần phải thường xuyên hơn bên cạnh tranh thủ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo địa phương cũng như các đoàn thể trở thành những hoạt động không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của toàn xã hội.
III/ Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận:
-   Nhà trường đã được tặng nhiều giấy khen, bằng khen về các cuộc thi: Tìm hiểu bộ luật dân sự, thi sân khấu không chuyên về an toàn giao thông, thi tìm hiểu về ma tuý học đường, …
-   Nhà trường liên tục được công nhận là đơn vị văn hoá của huyện.
 Trên đây là sơ lược về thành tích của trường THCS Hồ Tùng Mậu trong thời gian gần đây. Mặc dù còn nhiều khiêm tốn nhưng bước đầu cũng thể hiện được sự đoàn kết nhất trí trong nhà trường, tinh thần tích cực nhiệt tình của các cá nhân là cán bộ, giáo viên, công nhân viên cũng như  các em học sinh của trường qua các thời kỳ. Trong thời gian tới nhà trường quyết tâm thực hiện có hiệu quả hơn nữa trong các hoạt động cũng như trong các phong trào để đưa đơn vị trở thành lá cờ đầu trong toàn huyện. Xin chân thành cảm ơn!

Tác giả bài viết: Nguyễn Sĩ Hiệp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Thành tích Liên đội Hồ Tùng Mậu

Time: 06.02.2017 11:58 | View: 1135

Năm học 2009 - 2010 diễn ra trong thời điểm cả nước thi đua lập thành tích cho mừng kỉ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt nam, 79 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Kỉ niệm 120 năm...

Hình Ảnh Tổ

Time: 01.04.2019 04:59 | View: 740

Hình Tổ Toán - Lý

Time: 01.01.1970 07:00 | View:


Time: 01.01.1970 07:00 | View:


Time: 01.01.1970 07:00 | View:


Liên minh Châu Âu và Hàn Quốc hợp tác phát triển mạng 5G

Time: 24.07.2014 04:23 | View: 768

(GenK.vn) – Trong bối cảnh nhiều nước còn chưa có hạ tầng 4G, như Việt Nam, thì mới đây Hàn Quốc và Liên minh Châu Âu EU đã bắt tay phát triển mạng 5G.

Danh bạ websites các trường Đại học và Học viện

Time: 24.07.2014 11:22 | View: 810

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Đại học Công nghệ (ĐHQG Hà Nội) Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) Đại học Khoa học XH và NV (ĐHQG Hà Nội)
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1

ĐĂNG NHẬP

Thi giao thông thông minh Tác phẩm của em
Y tế học đường Công tác Công đoàn
Công tác Đội
Ngày này năm xưa
Toán học tuổi trẻ
Toán tuổi thơ
Trường học thời đại số
Văn học tuổi trẻ
Trường học kết nối

THĂM DÒ

Bạn là ai?

Giáo viên trong huyện

Giáo viên ngoài huyện

Học sinh-Sinh viên

Phụ huynh học sinh

Đối tượng khác

UPLOAD

Đưa bài viết lên
Đưa tài nguyên lên
Đưa văn bản lên
Đưa tài liệu lên

THỜI TIẾT

Weather Widget

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 6


Hôm nayHôm nay : 77

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 11926

Tổng số lượtTổng số lượt : 203887

Tin tiêu điểm

 • Thành tích Liên đội Hồ Tùng Mậu

  Thành tích Liên đội Hồ Tùng Mậu

 • Thành tích trường Hồ Tùng Mậu

  Thành tích trường Hồ Tùng Mậu

 • Tiểu sử Hồ Tùng Mậu

  Tiểu sử Hồ Tùng Mậu

 • Danh bạ websites các trường Đại học và Học viện

  Danh bạ websites các trường Đại học và Học viện

 • PGS.TS Lê Anh Vinh là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2014

  PGS.TS Lê Anh Vinh là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu...

 • Những gương mặt tiêu biểu dự chung kết Tin học Văn phòng 2014 tại Mỹ

  Những gương mặt tiêu biểu dự chung kết Tin học Văn...

 • Cậu sinh viên mồ côi đỗ thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc

  Cậu sinh viên mồ côi đỗ thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc

 • Thủ khoa ĐH Bách khoa: 12 năm nhịn ăn sáng

  Thủ khoa ĐH Bách khoa: 12 năm nhịn ăn sáng

 • Những gương mặt của đội tuyển Olympic Hóa học Việt Nam

  Những gương mặt của đội tuyển Olympic Hóa học Việt Nam

 • Liên minh Châu Âu và Hàn Quốc hợp tác phát triển mạng 5G

  Liên minh Châu Âu và Hàn Quốc hợp tác phát triển mạng...