Trường THCS Hồ Tùng Mậu
Trường THCS Hồ Tùng Mậu
Trường THCS Hồ Tùng Mậu
Trường THCS Hồ Tùng Mậu
Chào mừng các bạn đến thăm trang thông tin điện tử trường THCS Hồ Tùng Mậu - huyện Buôn Đôn - tỉnh Đăk Lăk
03:17 ICT Thứ ba, 30/11/2021

THÔNG TIN CHÍNH

TRA TỪ ĐIỂN

LIÊN KẾT

Bộ GD&ĐT
Tài nguyện Bộ GD&ĐT
Thanh tra Bộ GD&ĐT
Sở GD&ĐT Đăk Lăk
Thư viện Giáo trình ĐT
Phòng GD&ĐT Buôn Đôn
Quán lý nhà trường
Phần mềm PCGD_CMC

LIÊN KẾT - HỌC LIỆU

 

 

Quang cao giua trang

Kết Quả Học Sinh Giỏi Cấp Huyện Buôn Đôn năm 2018-2019

Thứ bảy - 16/03/2019 11:24
Kết Quả Thi HSG cấp huyện 2018-2019
      UBND HUYỆN BUÔN ĐÔN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        
 
 
  1  
 
   
 
  1  
 
       
KẾT QUẢ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 
Năm học 2018 - 2019
       
 
  1  
 
           
                       
 Môn: Địa lí                    
STT Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Nam Dân tộc Môn thi Học sinh trường Điểm Xếp giải Ghi chú
1 Đào Thị Kiều Diễm 03/01/2004 Buôn Đôn - Đắk Lắk Nữ Kinh Địa lí THCS Trần Quang Diệu 14.50 Nhất Dự thi cấp tỉnh
2 Phan Thị  Thương 2/2/2004 Buôn Đôn - Đăk Lăk Nữ Kinh Địa lí THCS Nguyễn Trường Tộ 12.75 Nhì Dự thi cấp tỉnh
3 Nguyễn Trung  Dũng 26/12/2004 Buôn Đôn - Đăk Lăk Nam Kinh Địa lí THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 12.00 Nhì Dự thi cấp tỉnh
4 Nguyễn Thị Như  Quỳnh 09/04/2004 Buôn Đôn- Đăk Lăk Nữ Kinh Địa lí THCS Hồ Tùng Mậu 11.00 Ba Dự thi cấp tỉnh
5 Dương Thị Phương   Uyên 21/9/2004 Buôn Đôn Nữ Nùng Địa lí PTDTNT THCS Buôn Đôn 10.50 Ba Dự thi cấp tỉnh
6 Dương Anh  13/07/2004 Buôn Đôn - Đăk Lăk Nữ Kinh Địa lí THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.50 Ba Dự thi cấp tỉnh
7 Lã Thị Hải  Ninh 13/1/2004 Buôn Đôn- Đăk Lăk Nữ Kinh Địa lí THCS Hồ Tùng Mậu 8.75 KK  
8 Hồ Sỹ  Giáp 06/12/2004 Buôn Đôn-Đăk Lăk Nam Kinh Địa lí THCS Lê Hồng Phong 8.50 KK  
9 Lê Thị  Tâm 02/09/2004 Lăk - Đăk Lăk Nữ Kinh Địa lí THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 7.75 KK  
10 Tô Ngọc Diễm My 1/3/2004 Đăk Lăk Nữ Tày Địa lí PTDTNT THCS Buôn Đôn 7.25 KK  
11 Hoàng Việt Hưng 09/09/2004 Đắk Lắk Nam Tày Địa lí THCS Trần Hưng Đạo 6.25    
12 Đỗ Thị Hoài  Nhi 19/09/2004 Krông Păk- Đắk Lăk Nữ Kinh Địa lí THCS Hồ Tùng Mậu 5.50    
13 Nguyễn Thị Thanh Thúy 30/06/2004 Buôn Đôn-Đăk Lăk Nữ Kinh Địa lí THCS Lê Hồng Phong 4.75    
14 Lê Thị Thu  Thảo 22/02/2004 Buôn Đôn - Đăk Lăk Nữ Kinh Địa lí THCS Võ Thị Sáu 4.50    
15 Trần Thị Mỹ  Loan 14/10/2004 Buôn Đôn- Đăk Lăk Nữ Kinh Địa lí THCS Hồ Tùng Mậu 4.50    
16 Bùi Kiều Linh 31/7/2004 Thái Thụy-TháiBình Nữ Kinh Địa lí THCS Hồ Tùng Mậu 4.50    
17 Trần Thị Thu Niê 04/8/2004 Buôn Đôn - Đăk Lăk Nữ Êđê Địa lí THCS Võ Thị Sáu 4.00    
18 Lê Thị Thu  26/3//2004 Buôn Đôn- Đăk Lăk Nữ Kinh Địa lí THCS Hồ Tùng Mậu 3.75    
19 Nguyễn Thị Ly Na 10/06/2004 Quảng Ninh Nữ Kinh Địa lí THCS Trần Hưng Đạo 3.25    
20 Lương Ngọc Thảo Vân 04/8/2004 Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Nữ Kinh Địa lí THCS Võ Thị Sáu 2.00    
21 Lê Thị 30/01/2004 Hương Khê - Hà Tĩnh Nữ Kinh Địa lí THCS Võ Thị Sáu 2.00    
22 Bun Si Súc Lào 06/6/2004 Buôn Đôn - Đăk Lăk Nam Lào Địa lí THCS Võ Thị Sáu 1.00    
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 Môn: Hóa học                    
STT Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Nam Dân tộc Môn thi Học sinh trường Điểm Xếp giải Ghi chú
1 Trương Thảo Như 16/03/2004 Buôn Đôn - Đắk Lắk Nữ Kinh Hóa học THCS Trần Quang Diệu 15.25 Nhất Dự thi cấp tỉnh
2 Lâm Việt  Hùng 20/8/2004 Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Nam Kinh Hóa học THCS Nguyễn Trường Tộ 14.75 Nhì Dự thi cấp tỉnh
3 Bùi Thị Lệ  Uyên 04/02/2004 Buôn Đôn - Đăk Lăk Nữ Kinh Hóa học THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 11.75 Ba Dự thi cấp tỉnh
4 Thái Tỷ Ksơr 04/12/2004 BMT- Đăk Lăk Nam Mnông Hóa học THCS Hồ Tùng Mậu  11.75 Ba Dự thi cấp tỉnh
5 Đỗ Hồng Phúc 24/5/2004 Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Nữ Kinh Hóa học THCS Nguyễn Trường Tộ 11.50 Ba Dự thi cấp tỉnh
6 Lê Thanh  Tùng 13/02/2004 Buôn Đôn - Đăk Lăk Nam Nùng Hóa học THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.50 KK  
7 Vũ Ngọc Thái Thương 29/7/2004 BMT- Đăk Lăk Nữ Kinh Hóa học THCS Hồ Tùng Mậu 9.75 KK  
8 Đồng Văn  Hùng 16/7/2004 Buôn Đôn- Đăk Lăk Nam Kinh Hóa học THCS Hồ Tùng Mậu 7.50 KK  
9 Phạm Thị Minh Thư 1/10/2004 Buôn Đôn - Đăk Lăk Nữ Kinh Hóa học THCS Nguyễn Trường Tộ 7.00    
10 Nguyễn Thị Khánh Huyền 07/05/2004 Đắk Lắk Nữ Kinh Hóa học THCS Trần Hưng Đạo 7.00    
11 Lại Hoàng Hồng 5/11/2004 Tp Hồ Chí Minh Nữ Kinh Hóa học THCS Hồ Tùng Mậu 6.50    
12 Nguyễn Hoàng Bảo Châu 22/09/2004 Đắk Lắk Nữ Kinh Hóa học THCS Trần Hưng Đạo 6.50    
13 Trần Thị Thu  9/5/2004 Buôn Đôn- Đăk Lăk Nữ Kinh Hóa học THCS Hồ Tùng Mậu 6.00    
14 Nguyễn Anh  Khôi 04/09/2004 Buôn Đôn - Đắk Lắk Nam Kinh Hóa học THCS Trần Quang Diệu 5.25    
15 Cáp Thị Phương Nhung 18/07/2004 Buôn Đôn - Đắk Lắk Nữ Kinh Hóa học THCS Trần Quang Diệu 3.75    
16 Dương Minh Giang 31/10/2004 BMT- Đăk Lăk Nam Kinh Hóa học THCS Hồ Tùng Mậu 2.25    
17 Nguyễn Thị Như  Ý 15/8/2004 BMT- Đăk Lăk Nữ Kinh Hóa học THCS Hồ Tùng Mậu 1.25    
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 Môn: Lịch sử                     
STT Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Nam Dân tộc Môn thi Học sinh trường Điểm Xếp giải Ghi chú
1 Nguyễn Ngọc Phương Trâm 26/11/2004 Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk Nữ Kinh Lịch sử THCS Trần Quang Diệu 8.25 Nhì Dự thi cấp tỉnh
2 Trần Danh  Thái 17/9/2004 Buôn Đôn- Đăk Lăk Nam Kinh Lịch sử  THCS Hồ Tùng Mậu 8.25 Nhì Dự thi cấp tỉnh
3 H Kiều Diễm Mdrang 9/3/2004 Buôn Đôn- Đăk Lăk Nữ Êđê Lịch sử  THCS Hồ Tùng Mậu 8.00 Ba Dự thi cấp tỉnh
4 Đàm Thị  Hảo 06/05/2004 Buôn Đôn - Đăk Lăk Nữ Nùng Lịch sử THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 8.00 Ba Dự thi cấp tỉnh
5 Trần Thị Ngọc  Tuyên 25/7/2004 Buôn Đôn- Đăk Lăk Nữ Kinh Lịch sử  THCS Hồ Tùng Mậu 7.75 KK  
6 Hoàng Thị Ngọc  Lan 26/08/2004 Buôn Đôn - Đăk Lăk Nam Kinh Lịch sử THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 7.75 KK  
7 Võ Như  Quỳnh 17/09/2003 Buôn Đôn - Đăk Lăk Nữ Kinh Lịch sử THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 7.50 KK  
8 Phạm Quang  Sáng 06/09/2004 Buôn Đôn-Đăk Lăk Nam Kinh Lịch sử THCS Lê Hồng Phong 7.00 KK  
9 Ma Thị Phương Anh 10/082004 Buôn Đôn- Đăk Lăk Nữ Tày Lịch sử  THCS Hồ Tùng Mậu 6.75 KK  
10 Lê Trí Thanh 04/01 /2004 BMT- ĐăkLăk Nam Kinh Lịch sử  THCS Hồ Tùng Mậu 6.00    
11 Trần Mạnh  Hiệp 02/10/2004 Buôn Đôn- Đăk Lăk Nam CaoLan Lịch sử  THCS Hồ Tùng Mậu 5.75    
12 Vũ Tiến  Quý 13/12/2004 Buôn Đôn-Đăk Lăk Nam Kinh Lịch sử THCS Lê Hồng Phong 4.75    
13 Phạm Thị Hồng Thúy 03/03/2004 Nam Định Nữ Kinh Lịch sử THCS Lê Hồng Phong 4.50    
14 H’Thảo Ly H’Môk 27/8/2004 Buôn Đôn Nữ ÊĐê Lịch Sử PTDTNT THCS Buôn Đôn 4.50    
15 H Sua Niê 17/8/2004 Buôn Đôn - Đăk Lăk Nữ Mnông Lịch sử THCS Võ Thị Sáu 4.00    
16 Trần Thị Hồng Nhung 16/11/2004 Buôn Đôn - Đắk Lắk Nữ Kinh Lịch sử THCS Trần Quang Diệu 4.00    
17 Võ Thị Mỹ 12/7/2004 Buôn Đôn- Đăk Lăk Nữ Kinh Lịch sử  THCS Hồ Tùng Mậu 4.00    
18 Lê Thu  Hiền 5/2/2004 Buôn Ma Thuột Nữ Kinh Lịch Sử PTDTNT THCS Buôn Đôn 3.75    
19 Hoàng Xuân  Dũng 03/05/2004 Buôn Đôn-Đăk Lăk Nam Kinh Lịch sử THCS Lê Hồng Phong 3.00    
20 Lương Thị Hoàng Diễm 8/5/2004 Ea H'leo Nữ Tày Lịch Sử PTDTNT THCS Buôn Đôn 3.00    
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 Môn: Ngữ văn                    
STT Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Nam Dân tộc Môn thi Học sinh trường Điểm Xếp giải Ghi chú
1 Nguyễn Thế Tiến Đạt 25/4/2004 Buôn Đôn- Đăk Lăk Nam Kinh Ngữ văn THCS Hồ Tùng Mậu 11.00 Nhất Dự thi cấp tỉnh
2 Quậy Knul 14/10/2002 Buôn Đôn - Đăk Lăk Nữ Mnông Ngữ văn THCS Võ Thị Sáu 10.50 Nhì Dự thi cấp tỉnh
3 Phạm Thị Hồng Minh 18/12/2004 BMT- Đăk Lăk Nữ Kinh Ngữ văn THCS Hồ Tùng Mậu 10.50 Nhì Dự thi cấp tỉnh
4 Nguyễn Thị Tường Loan 26/11/2004 Buôn Đôn - Đăk Lăk Nữ Kinh Ngữ văn THCS Võ Thị Sáu 9.50 Ba  
5 Triệu Vy 14/7/2004 Buôn Đôn Nữ Nùng Ngữ Văn PTDTNT THCS Buôn Đôn 9.00 Ba  
6 Nguyễn Thị Kiều Ngọc Oanh 31/08/2004 Đắk Lắk Nữ Kinh Ngữ Văn THCS Trần Hưng Đạo 8.25 KK  
7 Phạm Hồng Phúc 22/08/2004 Đắk Lắk Nam Kinh Ngữ Văn THCS Trần Hưng Đạo 7.25 KK  
8 Long Thị Hồng Hoa 5/5/2004 Buôn Đôn - Đăk Lăk Nữ Nùng Ngữ văn THCS Nguyễn Trường Tộ 7.25 KK  
9 Đào Thị Huyền Trang 5/6/2004 Buôn Đôn - Đăk Lăk Nữ Kinh Ngữ văn THCS Nguyễn Trường Tộ 7.00    
10 Trần Yến Nhi 1/1/2004 Buôn Đôn- Đăk Lăk Nữ Kinh Ngữ văn THCS Hồ Tùng Mậu 7.00    
11 La Thị Kim Ngân 26/10/2004 Buôn Đôn Nữ Nùng Ngữ Văn PTDTNT THCS Buôn Đôn 7.00    
12 Phạm Thị Hoàng  Hiệp 7/1/2004 Phước Long-Bình Phước Nữ Kinh Ngữ văn THCS Hồ Tùng Mậu 7.00    
13 Nguyễn Thị Kim  Yến 11/02/2004 Buôn Đôn - Đăk Lăk Nữ Kinh Ngữ Văn THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 6.75    
14 Hoàng Thị Kim  Thanh 26/12/2004 BMT - Đăk Lăk Nữ Kinh Ngữ Văn THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 6.75    
15 Nguyễn Thị Như Yến 18/02/2004 Buôn Đôn-Đăk Lăk Nữ Kinh Ngữ văn THCS Lê Hồng Phong 6.50    
16 Trần Đàm Nhật Vi 06/10/2004 Quãng Ngãi Nữ Kinh Ngữ văn THCS Lê Hồng Phong 6.50    
17 Lưu Thị Trúc  Ly 31/8/2004 Buôn Đôn - Đăk Lăk Nữ Nùng Ngữ văn THCS Nguyễn Trường Tộ 6.50    
18 Hiền Bkrông 07/5/2004 Buôn Đôn - Đăk Lăk Nữ Mnông Ngữ văn THCS Võ Thị Sáu 2.00    
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
Môn: Sinh học                    
STT Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Nam Dân tộc Môn thi Học sinh trường Điểm Xếp giải Ghi chú
1 Nguyễn Thị Như  Ý 14/08/2004 Buôn Đôn - Đắk Lắk Nữ Kinh Sinh học THCS Trần Quang Diệu 10.75 Nhất Dự thi cấp tỉnh
2 Mông Thị Hương 26/03/2004 Buôn Đôn - Đắk Lắk Nữ Nùng Sinh học THCS Trần Quang Diệu 9.50 Nhì Dự thi cấp tỉnh
3 Nguyễn Thị Lâm Như 11/02/2004 Buôn Đôn - Đắk Lắk Nữ Kinh Sinh học THCS Trần Quang Diệu 9.00 Ba Dự thi cấp tỉnh
4 Quyết Nguyễn Thảo  Nguyên 24/6/2004 Buôn Đôn- Đăk Lăk Nữ Kinh Sinh học THCS Hồ Tùng Mậu 8.75 KK  
5 Nguyễn Ngọc Anh Thư 13/05/2004 Buôn Đôn - Đăk Lăk Nữ Kinh Sinh học THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 8.25 KK  
6 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 21/7/2004 Buôn Đôn- Đăk Lăk Nữ Kinh Sinh học THCS Hồ Tùng Mậu 7.50 KK  
7 Lê Kim Anh 31/12/2004 Tây Ninh Nữ Kinh Sinh học THCS Hồ Tùng Mậu 6.25 KK  
8 Phạm Nguyễn Hoài Thu 7/1/2004 Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Nữ Kinh Sinh học THCS Nguyễn Trường Tộ 5.25    
9 Đỗ Thị Phương Thanh 30/4/2004  Buôn Đôn - Đăk Lăk Nữ Kinh Sinh học THCS Nguyễn Trường Tộ 5.25    
10 Đặng Lê Khánh  Huyền 20/9/2004 Thạch Hà- Hà Tĩnh Nữ Kinh Sinh học THCS Hồ Tùng Mậu 4.50    
11 Phạm Đào Huyền  Trang 26/3/2004 BMT- ĐăkLăk Nữ Kinh Sinh học THCS Hồ Tùng Mậu 4.25    
12 Nguyễn Khánh Linh 10/10/2004 BMT- ĐăkLăk Nữ Kinh Sinh học THCS Hồ Tùng Mậu 3.75    
13 Sầm Thị Chi 4/10/2004 Buôn Đôn Nữ Nùng Sinh học PTDTNT THCS Buôn Đôn 3.75    
14 Nguyễn Thị Thu  Trang 19/9/2004 Buôn Đôn Nữ Mường Sinh học PTDTNT THCS Buôn Đôn 3.00    
15 Trần Thị Hồng Trinh 12/2/2004 BMT- Đăk Lăk Nữ Kinh Sinh học THCS Hồ Tùng Mậu 2.00    
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
Môn: Tiếng Anh                    
STT Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Nam Dân tộc Môn thi Học sinh trường Điểm Xếp giải Ghi chú
1 Lê Thu Giang  07/9/2004 Buôn Đôn- Đăk Lăk Nữ Khơme Tiếng Anh THCS Hồ Tùng Mậu 16.50 Nhất Dự thi cấp tỉnh
2 Lâm Hà Khánh 25/8/2004 Buôn Đôn- Đăk Lăk Nữ Kinh Tiếng Anh THCS Hồ Tùng Mậu 14.20 Nhì Dự thi cấp tỉnh
3 Nguyễn Nhật Minh 22/12/2004 Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk Nam Kinh Tiếng Anh THCS Trần Quang Diệu 13.20 Ba Dự thi cấp tỉnh
4 Nguyễn Duy 1/8/2004 Buôn Đôn - Đăk Lăk Nam Kinh Tiếng Anh THCS Nguyễn Trường Tộ 12.20 KK  
5 Đào Thị  Thương 12/5/2004 BMT- ĐăkLăk Nữ Kinh Tiếng Anh THCS Hồ Tùng Mậu 11.50 KK  
6 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 01/02/2004 Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk Nữ Kinh Tiếng Anh THCS Trần Quang Diệu 11.40 KK  
7 Triệu Hoàng Thanh 22/04/2004 Buôn Đôn - Đắk Lắk Nữ Nùng Tiếng Anh THCS Trần Quang Diệu 9.70    
8 Nông Dương Bằng 11/01/2004 Buôn Đôn - Đắk Lắk Nam Tày Tiếng Anh THCS Trần Quang Diệu 9.60    
9 Nguyễn Thị Phương  Huyền 13/12/2004 Buôn Đôn- Đăk Lăk Nữ Kinh Tiếng Anh THCS Hồ Tùng Mậu 8.60    
10 Nguyễn Ngọc Bảo Gia Hân 29/4/2004 Krong Ana - Đăk Lăk Nữ Kinh Tiếng Anh THCS Nguyễn Trường Tộ 3.90    
11 Phạm Huỳnh Tiến  Đạt 24/02/2004 BMT - Đăk Lăk Nam Kinh Tiếng Anh THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 3.90    
12 Lê Quý An 15/11/2004 Đắk Lắk Nam Kinh Tiếng Anh THCS Trần Hưng Đạo 3.90    
13 Trần Thị Ngọc  Quý 30/09/2004 BMT - Đăk Lăk Nữ Kinh Tiếng Anh THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 3.10    
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
Môn: Tin học                    
STT Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Nam Dân tộc Môn thi Học sinh trường Điểm Xếp giải Ghi chú
1 Nguyễn Anh  Hữu 30/03/2004 Buôn Đôn - Đắk Lắk Nam Kinh Tin học THCS Trần Quang Diệu 14.00 Ba Dự thi cấp tỉnh
2 Phạm Tấn  Hưng 6/12/2004 BMT- ĐăkLăk Nam Kinh Tin học THCS Hồ Tùng Mậu 12.00 KK  
3 Hoàng Văn  Hưởng 12/04/2004 Buôn Đôn - Đăk Lăk Nam Kinh Tin học THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 9.50    
4 Triệu Hoàng Phương Thảo 14/01/2004 Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk Nữ Nùng Tin học THCS Trần Quang Diệu 8.50    
5 Đoàn Văn Thanh 07/09/2004 Đắk Lắk Nam Kinh Tin học THCS Trần Hưng Đạo 2.00    
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
Môn: Toán                    
STT Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Nam Dân tộc Môn thi Học sinh trường Điểm Xếp giải Ghi chú
1 Trịnh Vũ Hoài Thương 02/3/2004 BMT- ĐăkLăk Nữ Kinh Toán  THCS Hồ Tùng Mậu 10.00 Ba Dự thi cấp tỉnh
2 Phạm Quỳnh Như 20/1/2004 BMT- Đăk Lăk Nữ Kinh Toán THCS Hồ Tùng Mậu 8.00 KK  
3 Trần Thị Xuân  An 01/02/2004 Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Nữ Kinh Toán THCS Nguyễn Trường Tộ 8.00 KK  
4 Lê Hồng  Ngân 06/10/2004 Đắk Lắk Nữ Kinh Toán THCS Trần Hưng Đạo 3.50    
5 Lê Thị Hoài An 24/10/2004 Đắk Lắk Nữ Kinh Toán THCS Trần Hưng Đạo 3.50    
6 Nguyễn Văn  Luyện 24/01/2004 Buôn Đôn - Đăk Lăk Nam Kinh Toán THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 2.50    
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
Môn: Vật lý                    
STT Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Nam Dân tộc Môn thi Học sinh trường Điểm Xếp giải Ghi chú
1 Đặng Hoàng Gia 22/01/2004 BMT- Đăk Lăk Nữ Kinh Vật lý THCS Hồ Tùng Mậu 16.25 Nhất Dự thi cấp tỉnh
2 Nguyễn Tấn Khoa 17/09/2004 Hoài Nhơn - Bình Định Nam Kinh Vật lý THCS Trần Quang Diệu 11.00 Nhì Dự thi cấp tỉnh
3 Trần Nguyễn Anh Tài 24/10/2004 Đắk Lắk Nam Kinh Vật lý THCS Trần Hưng Đạo 9.00 Ba Dự thi cấp tỉnh
4 Võ khánh  Huyền 2/1/2004 Buôn Đôn- Đăk Lăk Nữ Kinh Vật lý THCS Hồ Tùng Mậu 9.00 Ba Dự thi cấp tỉnh
5 Nguyễn Anh Tây 05/02/2004 Đắk Lắk Nam Kinh Vật lý THCS Trần Hưng Đạo 8.75 KK  
6 Trần Thị Minh Nguyệt 6/11/2004 BMT- ĐăkLăk Nữ Kinh Vật lý THCS Hồ Tùng Mậu 8.50 KK  
7 Nguyễn Nam Tâm  Phúc 6/1/2004 Buôn Đôn- Đăk Lăk Nam Kinh Vật lý THCS Hồ Tùng Mậu 7.75 KK  
8 Nguyễn Quốc  Vương 09/03/2004 Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk Nam Kinh Vật lý THCS Trần Quang Diệu 6.50    
9 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 1/5/2004  Buôn Đôn - Đăk Lăk Nữ Kinh Vật lý THCS Nguyễn Trường Tộ 6.25    
10 Ngọc Thị Minh Thư 13/01/2004 Buôn Đôn- Đăk Lăk Nữ Kinh Vật lý THCS Hồ Tùng Mậu 5.25    
11 Vũ Thị Hương  Giang 28/02/2004 Buôn Đôn - Đăk Lăk Nữ Kinh Vật lý THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 4.50    
12 Hoàng Công Đại Minh 20/12/2003 Buôn Đôn - Đắk Lắk Nam Kinh Vật lý THCS Trần Quang Diệu 4.00    
13 Trần Thị Minh Hiệp 6/4/2004 Xuân Trường - Nam Định Nữ Kinh Vật lý THCS Nguyễn Trường Tộ 3.50    
14 Ngọc Thị Thu Thuỷ 13/6/2004 Buôn Đôn- Đăk Lăk Nữ Kinh Vật lý THCS Hồ Tùng Mậu 2.25    
15 Nguyễn Trung  Ngân 05/08/2004 Buôn Đôn - Đăk Lăk Nữ Kinh Vật lý THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 0.50    
                       
                 Buôn Đôn, ngày 15 tháng 3 năm 2019      
                                       KT. TRƯỞNG PHÒNG      
                                      PHÓ TRƯỞNG PHÒNG      
                                                   (Đã ký)      
                       
                                               Đỗ Ngọc Anh      
                       

Tác giả bài viết: Bùi Tuấn Anh

Nguồn tin: Phòng GDĐT Buôn Đôn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: kết quả

Những tin cũ hơn

 

Thành tích Liên đội Hồ Tùng Mậu

Time: 06.02.2017 11:58 | View: 1134

Năm học 2009 - 2010 diễn ra trong thời điểm cả nước thi đua lập thành tích cho mừng kỉ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt nam, 79 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Kỉ niệm 120 năm...

Hình Ảnh Tổ

Time: 01.04.2019 04:59 | View: 740

Hình Tổ Toán - Lý

Time: 01.01.1970 07:00 | View:


Time: 01.01.1970 07:00 | View:


Time: 01.01.1970 07:00 | View:


Liên minh Châu Âu và Hàn Quốc hợp tác phát triển mạng 5G

Time: 24.07.2014 04:23 | View: 767

(GenK.vn) – Trong bối cảnh nhiều nước còn chưa có hạ tầng 4G, như Việt Nam, thì mới đây Hàn Quốc và Liên minh Châu Âu EU đã bắt tay phát triển mạng 5G.

Danh bạ websites các trường Đại học và Học viện

Time: 24.07.2014 11:22 | View: 810

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Đại học Công nghệ (ĐHQG Hà Nội) Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) Đại học Khoa học XH và NV (ĐHQG Hà Nội)
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1

ĐĂNG NHẬP

Thi giao thông thông minh Tác phẩm của em
Y tế học đường Công tác Công đoàn
Công tác Đội
Ngày này năm xưa
Toán học tuổi trẻ
Toán tuổi thơ
Trường học thời đại số
Văn học tuổi trẻ
Trường học kết nối

THĂM DÒ

Bạn là ai?

Giáo viên trong huyện

Giáo viên ngoài huyện

Học sinh-Sinh viên

Phụ huynh học sinh

Đối tượng khác

UPLOAD

Đưa bài viết lên
Đưa tài nguyên lên
Đưa văn bản lên
Đưa tài liệu lên

THỜI TIẾT

Weather Widget

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 6


Hôm nayHôm nay : 53

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 11902

Tổng số lượtTổng số lượt : 203863

Tin tiêu điểm

 • Thành tích Liên đội Hồ Tùng Mậu

  Thành tích Liên đội Hồ Tùng Mậu

 • Thành tích trường Hồ Tùng Mậu

  Thành tích trường Hồ Tùng Mậu

 • Tiểu sử Hồ Tùng Mậu

  Tiểu sử Hồ Tùng Mậu

 • Danh bạ websites các trường Đại học và Học viện

  Danh bạ websites các trường Đại học và Học viện

 • PGS.TS Lê Anh Vinh là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2014

  PGS.TS Lê Anh Vinh là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu...

 • Những gương mặt tiêu biểu dự chung kết Tin học Văn phòng 2014 tại Mỹ

  Những gương mặt tiêu biểu dự chung kết Tin học Văn...

 • Cậu sinh viên mồ côi đỗ thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc

  Cậu sinh viên mồ côi đỗ thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc

 • Thủ khoa ĐH Bách khoa: 12 năm nhịn ăn sáng

  Thủ khoa ĐH Bách khoa: 12 năm nhịn ăn sáng

 • Những gương mặt của đội tuyển Olympic Hóa học Việt Nam

  Những gương mặt của đội tuyển Olympic Hóa học Việt Nam

 • Liên minh Châu Âu và Hàn Quốc hợp tác phát triển mạng 5G

  Liên minh Châu Âu và Hàn Quốc hợp tác phát triển mạng...